Ndez Mageia si Sistem Live

Ndezje një medium

Ju mund të ndezi direkt nga një DVD Live ose USB. Zakonisht, vetëm duhet të futni pajisjen USB ose vendosni DVD-në në makinë dhe rinisni kompjuterin.

Nëse kompjuteri nuk ndizet automatikisht nga USB ose DVD ju mund të duhet të rikonfiguroni prioritetin tuaj të Boot Disk BIOS. Përndryshe, mund të provoni të hyni në menynë e pajisjes së nisjes për të zgjedhur një pajisje nga e cila do të nisë kompjuteri.

Propozim

Për të hyrë në BIOS ose menunë e nisjes kur kompjuteri po fillon, mund të provoni të shtypni ose F2, Del or Esc për BIOS, ose Esc, F8, F10 ose F11 për menunë e pajisjes së nisjes. Këto (mjaft të zakonshme) janë çelësa vetëm një përzgjedhje e alternativave të mundshme.

Shënim

Ekrani aktual që do të shihni së pari kur të nisni nga media Live do të varet nga fakti nëse motherboard i kompjuterit tuaj është i Legacy (BIOS) ose lloji UEFI.

Në BIOS/CSM/Legacy mode

Ekrani fillestarë gjatë ndezjes në mënyrë të BIOS

Menu

 • Ndez Mageia

  Ky opsion do të nisë sistemin Mageia Live nga mënyrat e lidhura DVD/USB (prisni një sistem shumë të ngadaltë në krahasim me një SO të instaluar).

  Pasi të kryhet ndezja, mund të vazhdoni me instalimin.

  • + përdor shoferë videoje jo-falas (ngadalë në ndezje)

   Ndez sistemin Mageia Live duke përdorur drejtues jo-video të lirë

 • Instalo Mageia

  Ky opsion do ta instalojë Mageia në një disk.

  • + përdor shoferë videoje jo-falas (ngadalë në ndezje)

   Instaloni Mageia duke përdorur drejtues jo-falas videoje

 • Memory Test

  Provoni RAM-in e instaluar duke kryer operacione të shumta leximi dhe shkrimi. Rifillo për t'i dhënë fund provës.

 • F2 Gjuhë

  Shtyp F2 që instaluesi të përdorë një gjuhë të caktuar gjatë instalimit. Përdorni tastet e shigjetave për të zgjedhur gjuhën dhe më pas shtypni Enter.

Në mënyrë UEFI

Ekrani fillestarë gjatë ndezjes në mënyrë të UEFI

Menu

 • Ndez Mageia

  Kjo alternativë do të nisë sistemin Mageia Live nga media e lidhura DVD/USB (presim një sistem shumë të ngadaltë në krahasim me një OS të instaluar). Pasi të kryhet ndezja, mund të vazhdoni me instalimin

 • Instalo Mageia

  Ky opsion do ta instalojë Mageia në një disk.

 • F2 Gjuhë

  Shtyp F2 që instaluesi të përdorë një gjuhë të caktuar gjatë instalimit. Përdorni tastet e shigjetave për të zgjedhur gjuhën dhe më pas shtypni Enter.

Shënim

Nëse e keni ndezur nga një USB, do të shihni alternativat e mësipërme të duplikuara, dhe në këtë rast duhet të zgjidhni nga pala e menysë që do të plotësohet me "USB".


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019