Liçenca dhe Shënime Lëshimit

Licenca e Pajtueshmërisë

  • Para instalimit Mageia, ju lutemi lexoni kushtet e liçencë me kujdes.

  • Këto kushte dhe rregulla zbatohen për të gjithë shpërndarjet Mageia dhe duhet të pranohen para se mund të vazhdohet.

  • Për të vazhduar, thjesht zgjidhni Prano dhe pastaj klikoni mbi Tjetër

Nëse vendosni të mos pranoni këto kushte, atëherë ju falënderojmë për interesin tuaj në Mageia. Klikoni Dil do të rifilloni kompjuterin tuaj.

Shënime lëshimi

Informacione të rëndësishme në lidhje me këtë lëshim të veçantë Mageia mund të shihet duke klikuar mbi butonin Shënime Lëshimit .


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019