Algemene opties voor de opstartlader

Met een BIOS-systeem

Als u liever andere opstartladerinstellingen heeft dan DrakX koos, kunt u ze hier veranderen.

Misschien heeft u al een ander besturingssysteem op uw machine, in dat geval moet u besluiten of u Mageia aan uw bestaande opstartlader wilt toevoegen, of dat u Mageia toestaat een nieuwe te creëren.

Tip

De Mageia grafische menu's zijn mooi :

De Mageia-opstartlader gebruiken

Standaard schrijft Mageia een nieuwe GRUB-(legacy-)opstartlader in de MBR (Master Boot Record) van uw eerste harde schijf. Als u al andere besturingssystemen heeft, probeert Mageia ze aan uw nieuwe Mageia opstartmenu toe te voegen.

Mageia biedt nu, naast de mogelijkheid om GRUB legacy of Lilo als opstartlader te nemen, ook GRUB2 als keuze aan.

Waarschuwing

Linux systemen die de GRUB2 opstartlader gebruiken worden nog niet door GRUB(-legacy) ondersteund en zullen niet herkend worden als de standaard GRUB opstartlader gebruikt wordt.

De beste oplossing hiervoor is de GRUB2 opstartlader te gebruiken, die tijdens het installeren in de Overzichtspagina beschikbaar is.

Een bestaande opstartlader gebruiken

Als u besluit een bestaande opstartlader te gebruiken, moet u er tijdens de installatie aan denken te STOPPEN in de overzichtspagina en op de Opstartlader Configureren knop te klikken, waarna u de locatie kunt veranderen waar de opstartlader geplaatst wordt.

Kies geen apparaat zoals "sda", anders overschrijft u uw bestaande MBR. U moet de root partitie selecteren die u eerder tijdens de installatie koos, bijvoorbeeld "sda7".

Ter verduidelijking, sda is een apparaat, sda7 is een partitie.

Tip

Ga naar tty2 met Ctrl+Alt+F2 en type df om te controleren waar uw / (root) partitie is. Ctrl+Alt+F7 brengt u terug naar het installatiescherm.

De precieze procedure om Mageia aan een bestaande opstartlader toe te voegen, valt buiten het bereik van dit document. In de meeste gevallen is het nodig het installatieprogramma van de betreffende opstartlader te gebruiken, dat Mageia automatisch zou moeten zien en toevoegen. Raadpleeg de documentatie van het betreffende besturingssysteem.

Geavanceerde optie voor de opstartlader

Als u zeer weinig schijfruimte heeft voor de / partitie met /tmp, klik dan op Geavanceerd en zet een vinkje voor Elke keer bij opstarten /tmp legen. Dit helpt om wat vrije ruimte te behouden.

Met een UEFI-systeem

Bij een UEFI-systeem is de gebruikersinterface iets anders: u kunt u geen opstartlader kiezen, omdat enkel Grub2-efi beschikbaar is.

Als uw computer nog geen besturingssysteem had, dan maakte het Mageia-installatieprogramma een ESP (EFI-SysteemPartitie) voor de opstartlader (Grub2-efi). Stond er echter al eerder een UEFI-besturingssysteem op (bijv. Windows 8), dan detecteert Mageia de bestaande ESP die door Windows werd gecreëerd en wordt de grub2-efi-opstartlader daar ingevoegd. Alhoewel het mogelijk is verscheidene ESP's te hebben, wordt aanbevolen het bij één te laten. Één is genoeg, ongeacht het aantal besturingssystemen dat u heeft.

Wijzig het "Opstartapparaat" niet, tenzij u weet wat u doet.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016