Partitionering

In dit scherm kunt u de inhoud van uw harde schijf of schijven zien en de ruimtes die de DrakX-partitioneringswizard gevonden heeft om Mageia te installeren.

Welke opties van de lijst hieronder op uw systeem beschikbaar zijn hangt af van de indeling en de inhoud van uw specifieke harde schijf (schijven).

 • Huidige partities gebruiken

  Als deze optie beschikbaar is, werden bestaande Linux compatibele partities gevonden die gebruikt kunnen worden voor het installeren.

 • Vrije ruimte gebruiken

  Als u ongebruikte ruimte op uw harde schijf heeft die u voor uw nieuwe Mageia-installatie wilt gebruiken, kies dan deze optie.

 • Gebruik vrije ruimte op een Windows Partitie

  DrakX kan aanbieden de ongebruikte ruimte van een windows partitie te gebruiken.

  Dit kan een bruikbare manier zijn om plaats voor uw nieuwe Mageia installatie te maken, maar het is een riskante onderneming dus zorg dat u van al uw belangrijke bestanden een reservekopie heeft!

  Merk op dat de Windows partitie hiervoor kleiner gemaakt moet worden, wat niet zonder enig risico is. De partitie moet "schoon" zijn, wat inhoudt dat Windows correct afgesloten moet zijn toen het voor het laatst gebruikt werd en dat het gedefragmenteerd moet zijn. Dit is echter geen garantie dat alle bestanden op de partitie uit het gebied gehaald zijn dat op het punt staat gebruikt te worden. Het wordt sterk aanbevolen om vooraf een kopie van uw persoonlijke bestanden te maken op een andere schijf of lokatie.

  Bij deze optie is de resterende Windowspartitie lichtblauw en de nieuwe Mageiapartitie donkerblauw. Eronder ziet u hun voorgestelde groottes. U kunt die wijzigen door op de spleet tussen deze partities te klikken, en naar links of rechts te slepen. Zie de schermafbeelding hieronder.

 • Volledige harde schijf wissen en gebruiken.

  Met deze optie zal de gehele schijf voor Mageia gebruikt worden.

  Let op! Hierdoor zullen ALLE gegevens op de geselecteerde harde schijf gewist worden. Wees voorzichtig!

  Gebruik deze optie niet als u van plan bent om een deel van de schijf voor iets anders te gebruiken, of als u er gegevens op hebt staan die u niet wilt verliezen.

 • Aangepaste schijfpartitionering

  Hiermee krijgt u volledige controle over het plaatsen van de installatie op uw harde schijf of schijven.

Partitiegroottes:

Als u dit niet zelf regelt via "Aangepaste schijfpartitionering", dan zal de beschikbare ruimte volgens onderstaande regels gebruikt worden:

 • Als de totaal beschikbare ruimte kleiner is dan 50 GB, dan wordt slechts één partitie aangemaakt, voor /, er is geen aparte partitie voor /home.

 • Als er meer dan 50 GB beschikbaar is, dan worden drie partities aangemaakt

  • 6/19e van de beschikbare ruimte gaat naar /, tot een maximum van 50 GB

  • 1/19e gaat naar de swap-partitie, tot een maximum van 4 GB

  • de rest (minimaal 12/19e) gaat naar /home

Dat betekent dat vanaf 160 GB aan beschikbare ruimte de volgende partities gemaakt worden: 50 GB /, 4 GB swap en alle overige ruimte gaat naar /home.

Opmerking

Als je een UEFI-systeem gebruikt, zal het ESP (EFI System Partition; EFI-systeempartitie) automatisch gevonden worden, of gemaakt worden als het niet bestaat, en gekoppeld op /boot/EFI. De optie "Aangepast" in de enige waarmee kan worden gecontroleerd of het juist gedaan is

Waarschuwing

Somige nieuwere gegevensdragers hebben nu logische sectoren van 4096 byte, in plaats van de gebruikelijke 512 byte. Door een gebrek aan beschikbare hardware is de partitioneringstool die tijdens het installeren gebruikt wordt, niet getest met zo'n opslagmedium. Ook gebruiken sommige SSD's een erase block grootte van meer dan 1 MB. Als u zo'n gegevensdrager heeft, bevelen we aan deze vooraf met een alternatief werktuig, bijvoorbeeld gparted, te partitioneren en de volgende instellingen te gebruiken:

"Uitlijnen met" "MiB"

"Vrije ruimte links (MiB)" "2"

Vergewis u er ook van dat alle partities gecreëerd worden met een even aantal megabytes.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016