Gebruikersbeheer

Beheerderswachtwoord (root) instellen:

Voor elke Mageia installatie wordt aanbevolen een superuser- of beheerderswachtwoord in te stellen, gewoonlijk heet dit het root wachtwoord in Linux. Terwijl u een wachtwoord in het bovenste tekstvak typt, zal het schildje ernaast van rood via geel in groen verkleuren, afhankelijk van de sterkte van het wachtwoord. Een groen schild betekent dat u een goed wachtwoord heeft. Herhaal het wachtwoord in het volgende vak. Het wordt vergeleken met het eerste om typefouten uit te sluiten.

Opmerking

Alle wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. In een wachtwoord is het is het beste een mengeling te gebruiken van hoofdletters en kleine letters, cijfers en andere tekens.

Voer een gebruiker in

Voeg hier een gebruiker toe. Een gebruiker heeft minder rechten dan de superuser (root), maar genoeg om over internet te surfen, kantoortoepassingen te gebruiken, te gamen en al het andere te doen waar een normaal mens zijn computer voor gebruikt.

  • Pictogram: klik op het pictogram om het te veranderen.

  • Volledige naam: Voer hier de volledige naam van de gebruiker in.

  • Aanmeldnaam: Voer hier een aanmeldnaam voor de gebruiker in, of laat DrakX er een kiezen op basis van de ingevoerde volledige naam. De aanmeldnaam is hoofdlettergevoelig.

  • Wachtwoord: Typ hier het wachtwoord van de gebruiker. Aan het eind van het tekstvak is een schild dat de sterkte van het wachtwoord weergeeft. (Zie ook Opmerking)

  • Wachtwoord (nogmaals): Herhaal het gebruikerswachtwoord in dit tekstvak en DrakX zal controleren of beide wachtwoorden gelijk zijn.

Opmerking

Van elke gebruiker die u toevoegt tijdens het installeren van Mageia, zal de homedirectory door iedereen gelezen kunnen worden (zonder er in te kunnen schrijven).

Echter, terwijl u uw nieuwe installatie gebruikt zal elke gebruiker die u in MCC - Systeem - Gebruikers op het systeem beheren toevoegt, een homedirectory hebben die tegen lezen en schrijven beschermd is.

Als u voor niemand een homedirectory wilt die door iedereen gelezen kan worden, wordt aangeraden nu alleen een tijdelijke gebruiker toe te voegen en de echte pas na het herstarten van uw computer.

Als u graag wilt dat iedereen de homedirectory's kan lezen, dan kunt u alle extra benodigde gebruikers toevoegen in de Configuratie - Overzicht-stap tijdens de installatie. Kies Gebruikersbeheer.

De toegangsrechten kunnen na het installeren ook nog veranderd worden.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016