Herstarten

Als de bootloader (opstartlader) eenmaal is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om uw computer te "halten" (stoppen), de live-cd te verwijderen en de computer te herstarten. Als u herstart, zult u meerdere downloadvoortgangsbalken zien die elkaar opvolgen. Dit geeft aan dat de softwaremedia worden gedownload (zie Softwarebeheer).


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016