Kies de koppelpunten

Hier ziet u de Linux-partities die op de computer gevonden zijn. Als u het niet eens bent met de koppelpunten (mount points) die DrakX voorstelt, kunt u ze veranderen.

Opmerking

Als u veranderingen aanbrengt, zorg dan dat u tenminste een / (root) partitie heeft.

  • Elke partitie wordt als volgt weergegeven: "Apparaat" ("Grootte", "Koppelpunt", "Type").

  • "Apparaat" is samengesteld uit: "harde schijf", ["harde schijf nummer"(letter)], "partitienummer" (bijvoorbeeld, "sda5").

  • Als u veel partities heeft, kunt u veel verschillende koppelpunten kiezen van het uitvouwmenu, zoals /, /home en /var. U kunt zelfs uw eigen koppelpunten maken, bijvoorbeeld /video voor een partitie waarop u uw films wilt bewaren, of /cauldron-home voor de /home partitie van een cauldron installatie.

  • U kunt het koppelpuntveld leeg laten voor partities waar u geen toegang voor nodig hebt.

Waarschuwing

Kies Vorige als u niet zeker bent van uw keuze en kies dan voor Aangepaste schijfpartitionering. In het scherm dat volgt kunt u een partitie selecteren en dan rechts op Bekijken klikken om te zien wat er op die partitie staat.

Als u zeker bent dat de koppelpunten goed zijn, klik dan op Volgende en kies of u enkel de partities wilt formatteren die DrakX voorstelt, of meer.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016