Програми

Вибір носія

Додаткові носії пакунків для встановлення

На цій сторінці буде наведено список визначених сховищ пакунків. Ви зможете додати інші джерела пакунків, зокрема оптичний носій даних або віддалений сервер у мережі. Набір вказаних сховищ визначає, які з пакунків будуть доступними для вибору на наступних кроках.

Щоб додати джерело у інтернет, слід виконати два таких кроки:

 1. Вибір і вмикання мережі, якщо її ще не було увімкнено.

 2. Вибір дзеркала або визначення адреси (перший запис). Після вибору дзеркала ви отримаєте доступ до вибору сховищ, які використовуються у Mageia, зокрема сховищ невільних пакунків (Nonfree), пакунків з обмеженнями у ліцензуванні (Tainted) та оновлень (Updates). За допомогою визначення адреси ви можете пов’язати з системою певне сховище пакунків або розгорнуту вами за допомогою NFS систему.

Примітка

Якщо ви оновлюєте 64-бітову версію системи, де можуть міститися якісь 32-бітові пакунки, вам варто скористатися цією сторінкою для додавання сховища пакунків: позначте один із протоколів мережі. DVD із 64-бітовою версією містить лише 64-бітові пакунки та пакунки без визначеної архітектури. За його допомогою не можна оновити 32-бітові пакунки. Втім, після додавання інтернет-сховища, засіб встановлення може виявити потрібні для оновлення 32-бітові пакунки.

Доступні джерела пакунків

Тут ви побачите список доступних сховищ. Не всі сховища є доступними. Список доступних сховищ залежить від носія, яким ви скористалися для встановлення. Набір сховищ визначає, які з пакунків будуть доступними для вибору на наступних кроках.

 • Сховище Core не можна вимикати, оскільки у ньому містяться основні пакунки дистрибутива.

 • До сховища Nonfree включено пакунки, які є безкоштовними, тобто Mageia може поширювати їх, але у них міститься програмне забезпечення з закритим кодом (звідси і назва — Nonfree). У цьому сховищі, наприклад, містяться пакунки закритих драйверів до графічних карток nVidia і AMD, мікропрограми для різноманітних карток WiFi тощо.

 • У сховищі Tainted зберігаються пакунки, випущені відповідно до вільних ліцензійних угод. Основним критерієм для включення пакунків до цього сховища є те, що їхнє поширення обмежується патентним законодавством та законами про авторські і суміжні права деяких краї. До цього сховища зокрема включено мультимедійні кодеки, потрібні для відтворення різноманітних файлів звукових та відеоданих; пакунки, потрібні для відтворення комерційних відео-DVD тощо.

Вибір стільниці

Вибір деяких описаних тут варіантів призводити до відкриття інших сторінок із пов'язаними із вибором пунктами.

Після виконання кроків вибору, ви побачите показ слайдів, доки встановлюватимуться потрібні пакунки. Вимкнути показ слайдів можна натисканням кнопки Подробиці.

 • Виберіть бажаний варіант стільничного середовища: Плазму KDE або GNOME. Обидва середовища містять повний набір корисних програм та програмних інструментів.

 • Позначте пункт Спеціальний , якщо ви не маєте наміру використовувати жодне з цих середовищ, маєте намір використовувати обидва або хочете вибрати якийсь особливий перелік програмного забезпечення для цих середовищ. Стільничне середовище LXDE є менш вибагливим до ресурсів ніж перші два середовища, але виглядає не так яскраво і типово містить менше корисних програм.

Вибір груп пакунків

Щоб полегшити вибір потрібних вам пакунків, список поділено на стандартні групи. Призначення груп можна зрозуміти з їхніх назв, втім, ви також можете отримати підказку щодо вмісту групи у відповідь на наведення вказівника миші на пункт групи у списку.

 • Робоча станція

 • Сервер

 • Графічне середовище

 • Індивідуальний вибір пакунків: цим варіантом можна скористатися для додавання або вилучення пакунків вручну.

Ознайомтеся з розділом Мінімальне встановлення, де викладено настанови щодо встановлення мінімальної системи (без чи з графічним сервером та IceWM).

Мінімальне встановлення

Мінімальний режим призначено для тих, хто має намір використовувати Mageia з якоюсь вузькоспеціалізованою метою, зокрема як сервер або робочу станцію вузького спрямування. Вам варто користуватися цим варіантом у поєднанні з пунктом Індивідуальний вибір пакунків для точнішого налаштовування переліку встановлених пакунків, див. Вибір окремих пакунків.

 • Ви можете вибрати «Мінімальне встановлення» зняттям позначок з усіх пунктів у списку вибору груп пакунків, див. розділ Вибір груп пакунків.

  Якщо потрібно, ви можете додатково позначити пункт Індивідуальний вибір пакунків на тій самій сторінці.

 • Якщо ви виберете цей варіант встановлення, на наступній сторінці програми (див. наведений нижче знімок) вам буде запропоновано встановити корисні доповнення системи, зокрема документацію та графічний сервер.

  Якщо вибрано варіант Разом з X, до пакунків становлення буде включено IceWM (невибагливе графічне середовище).

Базова документація надається у форматі сторінок «man» та «info». У ній містяться сторінки man з Проєкту документування Linux та сторінки info з GNU coreutils.

Вибір окремих пакунків

За допомогою цього варіанта ви можете вибрати додаткові пакунки, які доповнять встановлену вами систему, або вилучити пакунки, що є частиною типового набору.

Щойно вибір буде зроблено, ви зможете натиснути піктограму дискети у нижній частині сторінки, щоб зберегти список пакунків (дані можна зберегти на флеш-носієві USB). Після цього збереженим файлом можна буде скористатися для встановлення системи на інші комп’ютери: достатньо буде натиснути ту саму кнопку ще раз під час встановлення і завантажити збережений файл.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...