Nettverkstjenester

Dette skjermbildet og det for Deling er bare synlig hvis drakwizard-pakken er installert. Du kan velge mellom flere verktøy for å konfigurere forskjellige servere. Klikk på en lenke under eller på“Deling” for å lære mer.

Sett opp DHCP

drakwizard dhcp

Notat

Dette verktøyet fungerer ikke i Mageia 4 pga endret navneskjema for nettverksgrensesnittet.

Dette verktøyet [7]kan hjelpe deg med å konfigurere en DHCP-server. Det er en delkomponent til drakwizard som må væfre installeret før du kan få tilgang til den.

Hva er DHCP?

Dynamisk vertkonfigurasjonsprotokoll (DHCP) er en standardisert nettverksprotokoll som brukes på IP-nettverk som dynamisk konfigurerer IP-adresser og annen informasjon som trengs for Internett-kommunikasjon. (Fra Wikipedia)

Sett opp en DHCP server

Velkommen til DHCP server veiviseren.

 1. Introduksjon

  Den første siden er bare en introduksjon, klikkNeste.

 2. Velg Adapter

  Velg nettverksgrensesnittet, som er koblet til del-nettverket, og for hvilket DHCP skal tilordne IP-adresser, og klikk deretter Neste.

 3. Velg IP område

  Velg start- og slutt-IP-adressene på IP-området, som du vil at serveren skal tilby, sammen med IP-adressen til gateway-maskinen som kobler til et sted utenfor det lokale nettverket, og klikk deretter Neste.

 4. Oppsummering

  Bruk et øyeblikk for å sjekke disse alternativene, klikk så Neste.

 5. Vent litt...

  Dette kan ordnes. Klikk Forrige noen ganger og endre det du vil endre.

 6. Noen timer senere...

Hva er gjort

 • Om nødvendig, installer dhcp-server pakken:

 • Lagrer /etc/dhcpd.conf i /etc/dhcpd.conf.orig;

 • Lager en ny dhcpd.conf som starter fra /usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.default og legger til de nye paramtrene:

  • hname

  • dns

  • net

  • ip

  • mask

  • rng1

  • rng2

  • dname

  • gateway

  • tftpserverip

  • dhcpd_interface

 • Modifiserer også Webmin konfigurarsjonsfilen /etc/webmin/dhcpd/config

 • Starter om dhcpd.

Sett opp DNS

drakwizard bind

Denne siden har ikke blitt skrevet ennå pga mangel på ressurser. Hvis du tror du kan skrive denne hjelpen, vennligst kontakt Doc teamet. Takk på forhånd.

Du kan starte dette verktøyet fra kommandolinjen ved å skrive drakwizard bind som root.

Sett opp mellomtjener

drakwizard squid

Dette verktøyet [8]kan hjelpe deg å sette opp en proxy server. Det er en delkomponent til drakwizard som må væfre installeret før du kan få tilgang til den. 

Hva er en proxyserver?

En proxy-server er en server (et datasystem eller et program) som fungerer som formidler for forespørsler fra klienter som søker ressurser fra andre servere. En klient kobler til proxy-serveren og ber om tjenester, for eksempel en fil, en tilkobling, en nettside eller en annen ressurs tilgjengelig fra en annen server, og proxy-serveren evaluerer forespørselen som en måte å forenkle og kontrollere kompleksiteten på. (Fra Wikipedia)

Sett opp en proxy server med drakwizard squid

Velkommen til proxyserver veiviseren.

 1. Introduksjon

  Den første siden er bare en introduksjon, klikkNeste.

 2. Velg proxy porten

  Velg proxy porten som nettlesere skal koble seg opp til, klikk såNeste.

 3. Angi minne og diskbruk

  Angi minne og vekselminne, klikk så Neste.

 4. Velg Nettverkstilgangskontroll

  Sett synlighet til lokalt nettverk eller verden, klikk så Neste.

 5. Gi Nettverkstilgang

  Gi tilgang til lokalt nettverk, klikk så Neste.

 6. Bruk mellomtjener på høyere nivå?

  Gå igjennom en annen proxy-server? Hvis nei, hopp over neste trinn.

 7. URL og port til mellomtjener på høyere nivå

  Gi proxy vertsnavn og port på høyere nivå, klikk så Neste.

 8. Oppsummering

  Bruk et øyeblikk for å sjekke disse alternativene, klikk så Neste.

 9. Start ved oppstart

  Velg om proxy serveren skal startes ved oppstart av systemet, klikk så Neste.

 10. Fullfør

  Du er ferdig! Klikk Fullfør.

Hva er gjort

 • Om nødvendig, installer squid pakken:

 • Lagrer /etc/squid/squid.conf i /etc/squid/squid.conf.orig;

 • Lager en ny squid.conf som starter fra squid.conf.default og legger til de nye paramtrene:

  • cache_dir

  • localnet

  • cache_mem

  • http_port

  • nivå 1, 2 eller 3 og http_access i henhold til nivå

  • cache_peer

  • visible_hostname

 • Starter om squid.

Still inn tid

drakwizard ntp

Dette verktøyet [9] har til formål å sette tiden på serveren din synkronisert med en ekstern server. Det er ikke installert som standard, og du må også installere drakwizard og drakwizard-base pakker.

Sett opp en NTP server med drakwizard ntp

 1. Etter velkomstskjermen (se ovenfor), spør den neste deg om å velge tre tidsservere i rullegardinlister og foreslår at du bruker pool.ntp.org to ganger fordi denne serveren alltid peker til tilgjengelige tidsservere.

 2. Følgende skjermbilder gjør det mulig å velge region og by, og deretter kommer du til et sammendrag. Hvis noe er galt, kan du selvsagt endre det ved hjelp av knappen Forrige. Hvis alt er riktig, klikk på Neste for å fortsette til testen. Det kan ta litt tid, og du får til slutt denne skjermen:

 3. Klikk på Avslutt knappen for å stenge verktøyet.

Hva er gjort

Dette verktøyet utfører de følgene steg:

 • Om nødvendig, installer NTP pakken

 • Lagrer filene /etc/sysconfig/clock til /etc/sysconfig/clock.orig og /etc/ntp/step-tickers til /etc/ntp/step-tickers.orig;

 • Skriver en ny fil /etc/ntp/step-tickers med en liste over servere:

 • Endrer /etc/ntp.conf ved å sette inn det første server navnet;

 • Stopper og starter crond, atd og ntpd tjenestene;

 • Setter maskinvareklokken til gjeldende systemtid med UTC-referanse.

OpenSSH-serveroppsett

drakwizard sshd

Dette verktøyet [10]kan hjelpe deg å sette opp en SSH daemon.

Hva er SSH?

Secure Shell (SSH) er en kryptografisk nettverksprotokoll for sikker datakommunikasjon, ekstern kommandolinjeinnlogging, ekstern kommandoer og andre sikre nettverkstjenester mellom to nettverkstilkoblede datamaskiner som kobles til, via en sikker kanal over et usikret nettverk, en server og en klient (kjører SSH-server og SSH-klientprogrammer, henholdsvis). (Fra Wikipedia)

Sett opp en SSHdaemon med drakwizard sshd

Velkommen til Open SSH veiviseren.

 1. Velg type av Konfigurasjonsvalg

  Velg Ekspert for alle alternativ eller Nybegynner for å hoppe over stegene 3-7, klikk Neste.

 2. Generelle valg

  Setter synlighet og rottilgangsalternativer. Port 22 er standard SSH porten.

 3. Autentiseringsmetoder

  Tillater en rekke autentiseringsmetoder som brukere kan bruke mens de kobler til, og klikk deretter Neste.

 4. Logging

  Velg loggfasilitet og utgangsnivå, og klikk deretter Neste.

 5. Innloggingalternativer

  Konfigurer pr. loginn oppsett, klikk så Neste.

 6. Valg for brukerinnlogging

  Konfigurer brukertilgangs oppsett, klikk så Neste.

 7. Kompresjon og videresending

  Konfigurer X11 videresending og komprimering under overføring, og klikk deretter Neste.

 8. Oppsummering

  Bruk et øyeblikk for å sjekke disse alternativene, klikk så Neste.

 9. Fullfør

  Du er ferdig! Klikk Fullfør.[7] Du kan starte dette verktøyet fra kommandolinjen ved å skrive drakwizard dhcp som root.

[8] Du kan starte dette verktøyet fra kommandolinjen ved å skrive drakwizard squid som root.

[9] Du kan starte dette verktøyet fra kommandolinjen ved å skrive drakwizard ntp som root.

[10] Du kan starte dette verktøyet fra kommandolinjen ved å skrive drakwizard sshd som root.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...