Om Manualen til Mageia Kontroll Senter

Mageia Control Center (MCC) har åtte forskjellige alternativer eller faner å velge mellom i venstre kolonne, og til og med ti om drakwizard-pakken ble installert. Hver av disse kategoriene gir et annet sett med verktøy som kan velges i det høyre panelet.

De ti følgende kapitlene handler om de ti alternativene og de tilhørende verktøyene.

Det siste kapitlet handler om noen andre Mageia-verktøy, som ikke kan velges i noen av MCC-fanene.

Titlene på sidene vil ofte være de samme som titlene på verktøylinjene.

Det finnes også et søkefelt som du kan få tilgang til ved å klikke på "Søk" -fanen i den venstre kolonnen.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...