Διαμοιρασμός

Αυτή η οθόνη μαζί με αυτήν των Υπηρεσιών δικτύου είναι ορατές μόνο αν έχετε εγκαταστήσει το πακέτο drakwizard. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων εργαλείων για την διαμόρφωση των διακομιστών. Κάντε κλικ σε έναν σύνδεσμο παρακάτω ή στο “Υπηρεσίες δικτύου”για να μάθετε περισσότερα.

Διαμόρφωση του FTP

drakwizard proftpd

Αυτό το εργαλείο[5] μπορεί να σας βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή FTP.

Τι είναι το FTP;

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer Protocol FTP) είναι ένα πρότυπο δικτυακού πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων από τον έναν υπολογιστή στον άλλον μέσω ενός δικτύου TCP, όπως το διαδίκτυο. (Από τη Βικιπαίδεια)

Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή FTP μέσω του drakwizard proftpd

Καλώς ήλθατε στον οδηγό ρύθμισης του εξυπηρετητή FTP.

 1. Εισαγωγή

  Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 2. Επιλογή έκθεσης του εξυπηρετητή: Σε ένα τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο

  Η έκθεση του εξυπηρετητή FTP στο διαδίκτυο μπορεί να υπολανθάνει κινδύνους. Να είστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

 3. Πληροφορίες εξυπηρετητή

  Εισαγάγετε το όνομα αναγνώρισης του εξυπηρετητή στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.

 4. Επιλογές διακομιστή

  Διαμόρφωση της θύρας ακρόασης, τον κατάλογο chroot, επιτρέψτε τη συνέχιση μεταφοράς και το FXP (File eXchange Protocol)

 5. Σύνοψη

  Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 6. Τερματισμός

  Τελειώσατε! Κάντε κλικ στο Τερματισμός.

Διαμόρφωση του εξυπηρετητή ιστού

drakwizard apache2

Αυτό το εργαλείο [6] μπορεί να σας βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή ιστού.

Τι είναι ένας εξυπηρετητής ιστού;

Ο εξυπηρετητής ιστού είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά στην παράδοση περιεχομένου ιστού το οποίο μπορεί να προσπελαστεί μέσω του διαδικτύου (Από τη Βικιπαίδεια).

Διαμόρφωση ενός εξυπηρετητή ιστού με το drakwizard apache2

Καλώς ήλθατε στον οδηγό ρύθμισης του εξυπηρετητή ιστού.

 1. Εισαγωγή

  Η πρώτη σελίδα είναι μόνο μια εισαγωγή, κάντε κλικ στο Επόμενο.

 2. Επιλογή έκθεσης του εξυπηρετητή: Σε ένα τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο

  Η έκθεση του εξυπηρετητή ιστού στο διαδίκτυο μπορεί να υπολανθάνει κινδύνους. Να είστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

 3. Άρθρωμα εξυπηρετητή χρήστη

  Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει τις ιστοσελίδες του.

 4. Το όνομα καταλόγου ιστού του χρήστη

  Ο χρήστης χρειάζεται να δημιουργήσει και να δημοσιοποιήσει τον κατάλογο· στη συνέχεια ο εξυπηρετητής θα τον εμφανίσει.

 5. Ρίζα εγγράφων εξυπηρετητή

  Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη διαδρομή στα εξ ορισμού έγγραφα του εξυπηρετητή ιστού.

 6. Σύνοψη

  Πάρτε μια στιγμή να ελέγξετε αυτές τις επιλογές, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

 7. Τερματισμός

  Τελειώσατε! Κάντε κλικ στο Τερματισμός.[5] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard proftpd ως διαχειριστής συστήματος.

[6] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard apache2 ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...