Περί του εγχειριδίου του Κέντρου Ελέγχου Mageia

Το Κέντρο Ελέγχου Mageia (ΚΕM) διαθέτει οκτώ διαφορετικές επιλογές ή καρτέλες για να επιλέξετε στην αριστερή στήλη, ή δέκα αν έχετε εγκαταστήσει το πακέτο drakwizard. Η έκαστη καρτέλα προσφέρει ένα διαφορετικό σύνολο εργαλείων προς επιλογή από τον ευρύ πίνακα στα δεξιά.

Τα παρακάτω δέκα κεφάλαια αναφέρονται στις δέκα αυτές επιλογές και τα σχετικά εργαλεία.

Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται σε μερικά άλλα εργαλεία Mageia, που δεν μπορούν να επιλεγούν από τις καρτέλες στο ΚΕM.

Οι τίτλοι των σελίδων είναι συχνά οι ίδιοι με τους τίτλους των οθονών των εργαλείων.

Υπάρχει επίσης μια γραμμή αναζήτησης, προσβάσιμη μέσω της καρτέλας «Αναζήτηση» στην αριστερή στήλη.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...