Hard Disqet Vendor

In this screen you can choose between several tools to manage or share your local disks. Click on a link below to learn more.

Menaxho ndarjet e hardiskut

drakdisk or diskdrake

Paralajmërim

This tool[40] is very powerful, a tiny error or a cat jumping on your keyboard can lead to losing all data on a partition or even to erasing the entire hard disk. For that reason, you'll see the screen above on top of the tool screen. Click on Exit if you're not sure you want to continue.

If you have more than one hard disk, you can switch to the hard disk you want to work on by selecting the correct tab (sda, sdb, sdc etc).

You can choose from many actions to adjust your hard disk to your preferences. Wiping an entire hard disk, splitting or merging partitions, resizing them or changing the filesystem, formatting or viewing what is in a partition: it is all possible. The Clear all button at the bottom is to erase the complete disk, the other buttons become visible on the right after you click on a partition.

Shënim

If you have an UEFI system, you can see a small partition called "EFI System Partition" and mounted on /boot/EFI. Never delete it, because it contains all your different operating systems bootloaders.

Nëse ndarja e zgjedhur është montuar, si në shembullin e mëposhtëm, ju nuk mund të ndryshoni përmasat , formatoni ose fshini. Për të qenë në gjendje të bëni atë ndarja duhet të jetë e pa-montuara së pari.

It is only possible to resize a partition on its right side

To change a partition type (change ext3 to ext4 for example) you have to delete the partition and then re-create it with the new type. The button Create appears when a disk empty part is selected

Ju mund të zgjidhni një pikë montimi që nuk ekziston, ajo do të krijohet.

Selecting Toggle to expert mode gives some extra available actions, like labeling the partition, as can be seen in the screenshot below.

Gdhendësi CD/DVD

diskdrake --lëvizshëm

Kjo vegël [41]gjendet nën tab Disqet Lokale në Qendrën e Kontrollit Mageia të etiketuar në përputhje me këtë me pajisjet tuaja të lëvizshëm (CD/DVD lexues dhe djegës dhe disqet floppy).

Qëllimi i saj është të përcaktojë mënyrën diskun tuaj të lëvizshëm është ngritur.

At the top of the window there is a short description of your hardware and the chosen options to mount it. Use the menu on the bottom to change them. Check the item to be changed and then on the OK button.

Pikë montuese

Check this box to change the mount point. The default one is /media/cdrom.

Alternativat

Many mount options can be chosen here either directly in the list or via the Advanced submenu. The main are:

përdorues/jopërdorues

user allows an ordinary user (not root) to mount the removable disk, this option involves noexec, nosuid and nodev. The user who mounted the disk is the only one who can umount it.

Shpërndaj ndarjet e hardiskut tuaj

diskdrake --fileshare

Kjo vegël i thjeshtë[42] ju lejon, administratorin, të lejojë përdoruesit të ndajnë pjesë të nën-dosjet e tyre /home me përdorues të tjerë të një njëjtin rrjet lokal, të cilat mund të kenë kompjuterë që operojnë në sistemin operativ Linux ose Windows.

Ajo gjendet në Qendrën e Kontrollit të Mageia, nën faqen Disku Lokal, me titull "Ndaj ndarjet tuaja të diskut".

Së pari, përgjigjuni pyetjes : "Doni të lejoni përdoruesit të ndajnë disa nga dosjet e tyre ?", kliko në Jo shpërndarje nëse përgjigjja është jo për të gjithë përdoruesit, klikoni mbi Lejo gjithë përdoruesit për të gjithë përdoruesit dhe klikoni mbi Modifiko nëse përgjigjja është jo për disa përdorues dhe po për të tjerët. Në këtë rast të fundit, përdoruesit që janë të autorizuar për të shpërndarë dosjen e tyre duhet t'i përkasin grupit fileshare, i cili krijohet automatikisht nga sistemi. Ju do të pyeteni për këtë më vonë.

Kliko në OK, shfaqet një ekran i dytë që ju kërkon të zgjidhni midis NFS or SMB. Kontrollo NFS nëse Linux është i vetmi sistem operativ në rrjet, kontrolloni SMBnëse rrjeti përfshin makina si Linux dhe Windows dhe pastaj klikoni mbi OK. Çdo paketë e kërkuar do të instalohet nëse është e nevojshme.

Konfigurimi tani është i plotë nëse nuk është zgjedhur alternativa me Porosi. Në këtë rast, një ekstra ju bën të hapni Userdrake. Ky mjet ju lejon të shtoni përdorues të autorizuar për të ndarë dosjet e tyre në grupin fileshare. Në faqen Përdorues, klikoni në përdorues për të shtuar në grupin fileshare, pastaj në Modifiko, no faqen e Grupeve. Kontrollo grupin fileshare dhe kliko ok OK. Për më shumë informacion rreth Userdrake, shih seksioni i quajtur “Përdoruesit dhe grupet”

Shënim

Kur shtoni një përdorues të ri në grupin fileshare, duhet të shkëputni dhe ri-kyçni rrjetin për ndryshimet që do të merren parasysh.

Nga tani çdo përdorues që i përket grupit fileshare mund të zgjedhë në administruesin e tij/saj të dosjeve që do të ndahen, edhe pse jo të gjithë administruesit e skedarëve kanë këtë strukturë.[40] You can start this tool from the command line, by typing drakdisk or diskdrake as root.

[41] Ju mund të filloni këtë vegël nga rreshti i komandës, duke shtypur diskdrake --removable si root.

[42] Ju mund të filloni këtë vegël nga command line, duke shtypur diskdrake --fileshare si root.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...