Pjesë-elektronike

Në këtë ekran ju mund të zgjidhni midis disa mjeteve për konfigurimin pjesët-elektronike tuaja. Klikoni mbi një lidhje më poshtë për të mësuar më shumë.

Hardware configuration

harddrake2

This tool[11] gives a general view of the hardware of your computer. When the tool is launched, it executes a job to look for every element of the hardware. For that, it uses the command ldetect which refers to a list of hardware in ldetect-lst package.

Dritarja

Dritarja është e ndarë në dy kolona.

Kolonën e majtë përmban një listë të pajisjeve-elektronike të zbuluara. Pajisjet janë të grupuara sipas kategorive. Kliko në> për të zgjeruar përmbajtjen e një kategorie. Çdo pajisje mund të përzgjidhet në këtë kolonë.

The right column displays information about the selected device. The Help -> Fields description gives some information about the content of the fields.

According to which type of device is selected, either one or two buttons are available at the bottom of the right column:

 • Set current driver options: this can be used to parameterize the module which is used in relation to the device. This must used by experts only.

 • Run config tool: access to the tool which can configure the device. The tool can often be accessed directly from the MCC.

Menyja

Alternativat

The options menu gives the opportunity to check boxes to enable automatic detection:

 • modemi

 • Pajisje jaz

 • Zip parallel devices

By default these detections are not enabled, because they are slow. Check the appropriate box(es) if you have this hardware connected. Detection will be operational the next time this tool is started.

Konfigurimi zërit

draksound

This tool[12] is present in the Mageia Control Center under the tab Hardware.

Draksound deals with the sound configuration, PulseAudio options and troubleshooting. It will help you if you experience sound problems or if you change the sound card.

PulseAudio is a sound server. It receives all the sound inputs, mixes them according to the user preferences and sends the resulting sound to the output. See Menu ->Sound and video -> PulseAudio volume control to set these preferences.

PulseAudio is the default sound server and it is recommended to leave it enabled.

Glitch-Free improves PulseAudio with some programs. It is also recommended to leave it enabled.

The Troubleshooting button gives assistance with fixing any problems you may have. You will find it helpful to try this before asking the community for help.

The Advanced button displays a new window with an obvious button.

Efekte 3D Desktop

drak3d

Paraqitje

This tool[13] lets you manage the 3D desktop effects on your operating system. 3D effects are turned off by default.

Si T'ia Fillojmë

Për të përdorur këtë vegël, duhet të keni paketën glxinfo të instaluar. Nëse paketa nuk është e instaluar, do t'ju kërkohet ta bëni para se të fillojë drak3d.

After starting drak3d, you will be presented with a menu window. Here you can choose either No 3D Desktop Effects or Compiz Fusion. Compiz Fusion is part of a composite/window manager, which includes hardware-accelerated special effects for your desktop. Choose Compiz Fusion to turn it on.

If this is your first time using this program after a clean installation of Mageia, you will get a warning message telling you which packages need to be installed in order to use Compiz Fusion. Click on the Ok button to continue.

Pasi paketat e duhura janë instaluar, ju do të vini re se Compiz Fusion është zgjedhur në menynë drak3d, por ju duhet të dilni dhe të hyni përsëri në të qër ndryshimet të hyjnë në fuqi.

After logging back in, Compiz Fusion will be activated. To configure Compiz Fusion, see the page for the ccsm (CompizConfig Settings Manager) tool.

Zgjidhjeproblemi

Nuk vërehet Desktop pas kyçjes

Nëse pas lëshimit të Compiz Fusion ju përpiqeni të kyçeni përsëri në kompjuter, por nuk shihni asgjë, rinisni kompjuterin tuaj për t'u kthyer në ekranin e kyçjes. Pasi jeni aty, klikoni në ikonën Desktop dhe zgjidhni drak3d.

Kur kyçeni, nëse llogaria juaj është e shënuar si administrator, do t'ju kërkohet përsëri fjalëkalimi. Përndryshe, përdorni kyçen e administratorit me llogarinë e tij/saj. Pastaj mund të ndreqni ndonjë ndryshim që mund të ketë shkaktuar probleme në shënime.

Ndërto grafikën e serverit

XFdrake

This tool is present in the Mageia Control Center under the tab Hardware. Select Set up the graphical server. [14]

Butonat ju lejojnë për të ndryshuar konfigurimin grafik.

Karta grafike:

Karta grafike zbuluar aktualisht shfaqet dhe përputhet me serverin e konfiguruar. Kliko në këtë buton për të ndryshuar në një tjetër server, për shembull një me një drejtues të pronarit.

The available servers are sorted under Vendor by manufacturer in alphabetical order and then by model also in alphabetical order. The free drivers are sorted by alphabetical order under Xorg.

Shënim

In case of problems, Xorg - Vesa will work with most graphic cards and give you time to find and install the right driver while in your Desktop Environment.

If even Vesa doesn't work, choose Xorg - fbdev, which is used while installing Mageia, but doesn't allow you to change resolution or refresh rates.

If you made your choice for a free driver, you may be asked if you want to use a proprietary driver instead with more features (3D effects for example).

Monitor:

In the same way as above, the monitor currently detected is displayed and you can click on the button to change to another one. If the desired monitor isn't in the Vendor list, choose in the Generic list a monitor with the same features.

Rezolucion:

Ky buton mundëson zgjedhjen e rezolucionit (numrin e pixels) dhe thellësinë ngjyra (numri i ngjyrave). Ajo tregon këtë në ekran:

When you change the color depth, a multi-colored bar will appear next to the second button and show a preview of what the selected color depth looks like.

Butoni i parë tregon aktualisht rezolucionin, klikoni për të ndryshuar për një tjetër. Lista jep të gjitha zgjedhjet e mundshme në bazë të kartës grafike dhe monitorit, është e mundur për të klikoni mbi Tjerë për të vendosur rezolucione të tjera, por të keni parasysh se ju mund të dëmtoni monitoruar tuaj ose të zgjidhni një mjedis të pakëndshme.

Butoni i dytë tregon thellësinë aktuale të ngjyrave, klikoni për të ndryshuar këtë për një tjetër.

Shënim

Në varësi të rezolucionet së zgjedhur, ajo mund të jetë e nevojshme për të dal dhe rifilluar mjedisin grafik për cilësimet të hyjnë në fuqi.

Test:

Pasi konfigurimi është bërë, ajo është e rekomanduar për të bërë një test para se të klikoni mbi DAKORD sepse është më e lehtë të modifikon cilësimet tani sesa më vonë në qoftë se mjedisi grafik nuk punon.

Shënim

In case of a non working graphical environment, type Alt+Ctrl+F2 to open a text environment, connect as root and type XFdrake (with the caps) to to use XFdrake's text version.

Nëse testi dështon, thjesht prisni deri në fund, nëse punon por nuk deshironi të ndryshoni, kliko në Jo, nëse gjithçka është mirë, kliko në OK.

Alternativat:

 1. Global options: If Disable Ctrl-Alt-Backspace is checked, it will no longer be possible to restart X server using Ctrl+Alt+Backspace keys.

 2. Graphic card options: Allows you to enable or disable three specific features depending on the graphic card.

 3. Graphical interface at startup: Most of the time, Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting is checked to make the boot switch to graphical mode, it may be unchecked for a server.

Pasi të klikoni në butonin Dil, sistemi do ju kërkoj ta konfirmoni. Ka ende kohë për të anuluar çdo gjë dhe për të mbajtur konfigurimin e mëparshëm, ose për të pranuar. Në këtë rast, ju duhet të shkëputeni dhe rilidheni për të aktivizuar konfigurimin e ri.

Set up the Keyboard Layout

tastieradrake

Paraqitje

The keyboarddrake tool[15] helps you configure the basic layout for the keyboard that you wish to use on Mageia. It affects the keyboard layout for all users on the system. It can be found in the Hardware section of the Mageia Control Center (MCC) labelled "Configure mouse and keyboard".

Keyboard Layout

Here you can select which keyboard layout you wish to use. The names (listed in alphabetical order) describe the language, country, and/or ethnicity each layout should be used for.

Keyboard Type

This menu lets you select the type of keyboard you are using. If you are unsure of which to choose, it is best to leave it as the default type.

Ndërto pajisjen tregues (miu, pjesë-prekës)

mousedrake

This tool[16] is present in the Mageia Control Center under the tab Hardware.

As you must have a mouse to install Mageia, that one is already installed by Drakinstall. This tool allows installation of another mouse.

The mice are sorted by connection type and then by model. Select your mouse and click on OK. Most of the time "Universal / Any PS/2 & USB mice" is suitable for a recent mouse. The new mouse is immediately taken into account.

Instalo dhe konfiguro një printer

system-config-printer

Paraqitje

Printing is managed on Mageia by a server named CUPS. It has its own configuration interface which is accessible via an Internet browser, but Mageia offers its own tool for installing printers called system-config-printer which is shared with other distributions such as Fedora, Mandriva, Ubuntu and openSUSE.

You should enable the non-free repository before proceeding with the installation, because some drivers may only be available in this way.

Printer installation is carried out in the Hardware section of the Mageia Control Centre. Select the Configure printing and scanning tool[17].

MCC do të kërkojë për instalimin e dy paketave:

task-printing-server

task-printing-hp

Është e nevojshme që të pranojnë këtë për të vazhduar instalimin. Deri në 230MB e varësit janë të nevojshme.

Për të shtuar një printer, zgjidhni butonin "Shto" printer. Sistemi do të përpiqet për të zbuluar ndonjë printer dhe portet në dispozicion. Pamja tregon një printer të lidhur me një port paralel. Nëse një printer është zbuluar, të tillë si një printer në një port USB, ajo do të shfaqet në rreshtin e parë. Dritarja do të bëjë të pamundurën për të konfiguruar një printer rrjeti.

Printer zbuluar Automatikisht

This usually refers to USB printers. The utility automatically finds the name of the printer and displays it. Select the printer and then click "Next". If there is a known driver associated for the printer, it will be automatically installed. If there is more than one driver or no known drivers, a window will ask you to select or furnish one, as explained in the next paragraph. Continue with seksioni i quajtur “Përfundo procesin e instalimit”

No automatically detected printer

Kur ju zgjidhni një port, sistemi ngarkon një listë drejtuesish dhe tregon një dritare për të zgjedhur një drejtues. Zgjedhja mund të bëhet përmes një nga mundësitë e mëposhtme.

 • Zgjidhni printer nga baza e të dhënave

 • provide PPD file

 • search for a driver to download

By selecting from the database, the window suggests a printer manufacturer first, and then a device and a driver associated with it. If more than one driver is suggested, select one which is recommended, unless you have encountered some problems with that one before, in this case select the one which know to work.

Përfundo procesin e instalimit

After the driver selection, a window requests some information which will allow the system to designate and discover the printer. The first line is the name under which the device will appear in applications in the list of available printers. The installer then suggests printing a test page. After this step, the printer is added and appears in the list of available printers.

Printer rrjeti

Network printers are printers that are attached directly to a wired or wireless network, that are attached to a printserver or that are attached to another workstation that serves as printserver.

Shënim

Often, it is better to configure the DHCP server to always associate a fixed IP address with the printer's MAC-address. Of course that should be the same as the IP address the printer of printserver is set to, if it has a fixed one.

The printer's Mac-address is a serial number given to the printer or printserver or computer it is attached to, that can be obtained from a configuration page printed by the printer or which may be written on a label on the printer or printserver. If your shared printer is attached to a Mageia system, you can run ifconfig on it as root to find the MAC-address. It is the sequence of numbers and letters after "HWaddr".

You can add your network printer by choosing the protocol it uses to talk to your computer over the network. If you don't know which protocol to choose, you can try the Network Printer - Find Network Printer option in the Devices menu and give the IP address of the printer in the box on the right, where it says "host".

If the tool recognises your printer or printserver, it will propose a protocol and a queue, but you can choose a more appropriate one from the list below it or give the correct queue name if it isn't in the list.

Look in the documentation that came with your printer or printserver to find which protocol(s) it supports and for possible specific queue names.

Protokollet printimi rrjeti

One current technique is one developed by Hewlett-Packard and known as JetDirect. It allows access to a printer directly connected to the network via an Ethernet port. You must know the IP-address at which the printer is known on the network. This technique is also used inside some ADSL-routers which contain an USB port to connect the printer. In this case, the IP-address is that of the router. Note that the tool "Hp Device manager" can manage dynamically configured IP-adress, setting an URI like hp:/net/<name-of-the-printer> . In this case, fixed IP-adress is not required.

Choose the option AppSocket/HP JetDirect as the protocol and set the address in Host:, do not change the Port Number, unless you know that it needs to be changed. After the selection of the protocol, the selection of the driver is the same as above.

Protokollet e tjera janë:

 • Internet Printing Protocol (ipp): a printer which can be accessed on a TCP/IP network via the IPP protocol, for example a printer connected to a station using CUPS. This protocol may also be used also by some ADSL-routers.

 • Internet Printing Protocol (https): the same as ipp, but using http transport and with TLS secured protocol. The port has to be defined. By default, the port 631 is used.

 • Internet Printing Protocol (ipps): the same as ipp, but with TLS secured protocol.

 • LPD/LPR host or Printer: a printer which can be accessed on a TCP/IP network via the LPD protocol, for example a printer connected to a station using LPD.

 • Windows printer via SAMBA: a printer connected to a station running Windows or a SMB server and shared.

The URI can also be added directly. Here are some examples on how to form the URI:

 • Appsocket

  socket://ip-address-or-hostname:port

 • Internet Printing Protocol (IPP)

  ipp://ip-address-or-hostname:port-number/resource

  http://ip-address-or-hostname:port-number/resource

 • Line Printer Daemon (LPD) Protocol

  lpd://username@ip-address-or-hostname/queue

Informacione shtesë mund të gjenden në dokumentacionin CUPS.

Karakteristikat Pajisjes

You can access the properties of the device. The menu allows access to parameters for the CUPS server. By default a CUPS server is launched on your system, but you can specify a different one with the Server | Connect... menu, another window which gives access to the tuning of other specific parameters of the server, following Server | Settings.

Troubleshoot

You can find some information on occurring errors during printing by inspecting /var/log/cups/error_log

You can also access to a tool to diagnose problems using the Help | Troubleshoot menu.

Specifikat

It is possible that some drivers for specific printers are not available in Mageia or are not functional. In this case, have a look at the openprinting site to check if a driver for your device is available. If yes, check if the package is already present in Mageia and in this case install it manually. Then, redo the installation process to configure the printer. In all cases, report the problem in bugzilla or on the forum if you are comfortable with this tool and furnish the model and driver information and whether the printer works or not after installation. Here are some sources to find other up-to-date drivers or for more recent devices.

Printerat vëlla

This page give a list of drivers provided by Brother. Search the driver for your device, download the rpm(s) and install.

You should install Brother drivers before running the configuration utility.

Hewlett-Packard printers and All in one devices

These devices use the hplip tool. It is installed automatically after the detection or the selection of the printer. You can find other information here. The tool "HP Device Manager" is available in the System menu. Also view configuration for the management of the printer.

A HP All in one device must be installed as a printer and the scanner features will be added. Note that sometimes, the Xsane interface doesn't allow to scan films or slides (the lighting slid can't operate). In this case, it is possible to scan, using the standalone mode, and save the picture on a memory card or USB stick inserted in the device. Afterwards, open your favourite imaging software and load your picture from the memory card which is appeared in the /media folder.

Printer me ngjyra Samsung

Për stampues me ngjyra Samsung dhe Xerox, kjo faqe ofron drejtues për protokoll QPDL.

Epson stampues dhe skaner

Drivers for Epson printers are available from this search page. For the scanner part, you must install the "iscan-data" package first, then "iscan" (in this order). A iscan-plugin package can also be available and is to install. Choose the rpm packages according to your architecture.

It is possible that the iscan package will generate a warning about a conflict with sane. Users have reported that this warning can be ignored.

Printerat Canon

For Canon printers, it may be advisable to install a tool named turboprint available here .

Konfiguro skanerin

scannerdrake

Instalimi

This tool [18] allows you to configure a single scanner device or a multifunction device which includes scanning. It also allows you to share local devices connected to this computer with a remote computer or to access remote scanners.

When you start this tool for the first time, you may get the following message:

"SANE packages need to be installed to use scanners

Do you want to install the SANE packages?"

Choose Yes to continue. It will install scanner-gui and task-scanning if they are not yet installed.

If your scanner is identified correctly, so if in the above screen you see the name of your scanner, the scanner is ready for use with, for instance, XSane or Simple Scan.

In that case, you might now want to want to configure the Scanner sharing option. You can read about it in the seksioni i quajtur “Scannersharing”.

However, if your scanner hasn't been correctly identified, and checking its cable(s) and power switch and then pressing Search for new scanners doesn't help, you'll need to press Add a scanner manually.

Choose the brand of your scanner in the list you see, then its type from the list for that brand and click Ok

Shënim

If you can't find your scanner in the list, then click Cancel

Please check whether your scanner is supported on the SANE: Supported Devices page and ask for help in the forums.

Figura 1. Zgjidhni portin


You can leave this setting to Auto-detect available ports unless your scanner's interface is a parallel port. In that case, select /dev/parport0 if you have only one.

After clicking Ok, in most cases you will see a screen similar to the one below.

If you don't get that screen, then please read the seksioni i quajtur “Hapa shtesë instalimi”.

Scannersharing

Here you can choose whether the scanners connected to this machine should be accessible by remote machines and by which remote machines. You can also decide here whether scanners on remote machines should be made available on this machine.

Scanner sharing to hosts : name or IP address of hosts can be added or deleted from the list of hosts allowed to access the local device(s), on this computer.

Usage of remote scanners : name or IP address of hosts can added or deleted from the list of hosts which give access to a remote scanner.

Scanner sharing to hosts: you can add host.

Scanner sharing to hosts: specify which host(s) to add, or allow all remote machines.

"All remote machines" are allowed to access the local scanner.

If the package saned is not yet installed, the tool offers to do it.

At the end, the tool will alter these files:

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf për të shtuar apo komentuar direktivën "net"

It will also configure saned and xinetd to be started on boot.

Specifikat

 • Hewlett-Packard

  Most HP scanners are managed from HP Device Manager (hplip) which also manages printers. In this case, this tool does not allow you to configure it and invites you to use HP Device Manager.

 • Epson

  Drivers are available from this page. When indicated, you must install the iscan-data package first, then iscan (in this order). It is possible that the iscan package will generate a warning about a conflict with sane. Users have reported that this warning can be ignored.

Hapa shtesë instalimi

It is possible that after selecting a port for your scanner in the Figura 1, “Zgjidhni portin” screen, you need to take one or more extra steps to correctly configure your scanner.

 • Në disa raste, ju thuhet se skaneri ka nevojë që programi e tij të ngarkohet çdo herë që të fillojë. Ky mjet ju lejon të ngarkoni atë në pajisjen, pasi ta instaloni në sistemin tuaj. Në këtë ekran ju mund të instaloni programin nga një CD ose një instalim i Windows, ose instaloni atë që keni shkarkuar nga një faqe interneti e shitësit.

  Kur programi pajisjen tuaj duhet të jetë i ngarkuar, ajo mund të marrë një kohë të gjatë në çdo përdorim të parë, ndoshta më shumë se një minutë. Pra, jini të durueshëm.

 • Also, you may get a screen telling you to adjust the /etc/sane.d/"name_of_your_SANE_backend".conf file.

 • Read those or other instructions you get carefully and if you don't know what to do, feel free to ask for help in the forums.

Vendos një UPS për monitorimin e energjisë

drakups

This page hasn't been written yet for lack of resources. If you think you can write this help, please contact the Doc team. Thanking you in advance.

You can start this tool from the command line, by typing drakups as root.[11] You can start this tool from the command line, by typing harddrake2 as root.

[12] You can start this tool from the command line, by typing draksound as root.

[13] Ju mund ta lëshoni këtë vegël nga command line, duke shkruar drak3d si root.

[14] You can start this tool from the command line, by typing XFdrake as normal user or drakx11 as root. Mind the capital letters.

[15] You can start this tool from the command line, by typing keyboarddrake as root.

[16] You can start this tool from the command line, by typing mousedrake as root.

[17] You can start this tool from the command line, by typing system-config-printer. The root password will be asked for.

[18] You can start this tool from the command line, by typing scannerdrake as root.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...