Mediumvalg (sett opp supplerende installasjonsmedia)

Denne skjermen viser deg en liste over alle brønner som er funnet. Du kan legge til andrepakke kilder, som feks en optisk disk eller en fjernkilde.Valget av kilder avgør hvilke pakker som vil være tilgjengelige i de neste stegene

For en nettverkskilde er det to steg som følger:

  1. Valg av og aktivering av nettverket hvis det ikke allerede er oppe.

  2. Selecting a mirror or specifying a URL (very first entry). By selecting a mirror, you have access to the selection of all repositories managed by Mageia, like the Nonfree , the Tainted repositories and the Updates. With the URL, you can designate a specific repository or your own NFS installation.

Notat

If you are updating a 64 bit installation which may contain some 32 bit packages, it is advised to use this screen to add an online mirror by ticking one of the Network protocols here. The 64 bit DVD iso only contains 64 bit and noarch packages, it will not be able to update the 32 bit packages. However, after adding an online mirror, installer will find the needed 32 bit packages there.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 14/07/2017
loading table of contents...