O příručce pro Ovládací centrum Mageia

Ovládací centrum Mageia (MCC) má na výběr v levém sloupci osm různých záložek a pokud byl nainstalován balíček drakwizard dokonce záložek deset. Každá z těchto záložek poskytuje odlišnou sadu nástrojů, které mohou být vybrány v pravé části.

Deset následujících kapitol je o těchto deseti záložkách a souvisejících nástrojích.

Poslední kapitola je o některých dalších nástrojích Mageia, které nemohou být vybrány ze záložek v MCC.

Názvy zde se budou mnohdy shodovat s názvy obrazovek nástrojů.

Je zde také k dispozici vyhledávací lišta, ke které můžete přistupovat kliknutím na záložku "Hledat" v levém sloupci.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...