Κοινόχρηστοι κατάλογοι και οδηγοί με Samba

draksambashare

Εισαγωγή

Το Samba είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα για την κοινή χρήση ορισμένων πόρων όπως κατάλογοι ή εκτυπωτές. Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει τη διαμόρφωση του υπολογιστή ως έναν εξυπηρετητή Samba κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου SMB/CIFS. Αυτό το πρωτόκολλο χρησιμοποιείται επίσης από τα Windows(R) και οι σταθμοί εργασίας αυτού του λειτουργικού μπορούν να προσπελάσουν τους πόρους του εξυπηρετητή Samba.

Προετοιμασία

Για να είναι προσπελάσιμο από άλλους σταθμούς εργασίας, ο διακομιστής πρέπει να έχει μια σταθερή διεύθυνση IP. Αυτή μπορεί να καθοριστεί απευθείας στον διακομιστή, για παράδειγμα με , ή στον διακομιστή DHCP ο οποίος ταυτοποιεί το σταθμό βάσει της MAC διεύθυνσής του και του δίνει πάντα την ίδια διεύθυνση. Το τείχος προστασίας με τη σειρά του θα πρέπει να επιτρέπει τις εισερχόμενες αιτήσεις στον διακομιστή Samba.

Οδηγός - Αυτόνομος διακομιστής

Κατά την πρώτη εκτέλεση, τα εργαλεία [36] ελέγχουν αν τα απαιτούμενα πακέτα είναι εγκατεστημένα και προτείνει την εγκατάστασή τους αν δεν είναι εγκατεστημένα. Στη συνέχεια εκτελείται ο οδηγός διαμόρφωσης του εξυπηρετητή Samba.

Στο επόμενο παράθυρο έχει προεπιλεγεί η διαμόρφωση του Αυτόνομου διακομιστή.

Στη συνέχεια καθορίστε το όνομα της ομάδας εργασίας. Το όνομα θα πρέπει να είναι το ίδιο για την προσπέλαση των κοινόχρηστων πόρων.

Το όνομα netbios είναι το όνομα που θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του εξυπηρετητή στο δίκτυο.

Επιλέξτε την λειτουργία ασφαλείας:

  • χρήστης: ο πελάτης θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένος για την προσπέλαση του πόρου.

  • κοινόχρηστος πόρος: ο πελάτης ταυτοποιείται ξεχωριστά, για κάθε πόρο.

Μπορείτε να καθορίσετε τους υπολογιστές που επιτρέπεται η προσπέλαση στους πόρους, βάσει της διεύθυνσης IP ή του ονόματος υπολογιστή.

Καθορίστε το λογότυπο του διακομιστή. Το λογότυπο του εξυπηρετητή είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εξυπηρετητής θα περιγράφεται στους σταθμούς εργασίας Windows.

Η τοποθεσία καταγραφών του εξυπηρετητή Samba μπορεί να καθοριστεί στο επόμενο βήμα.

Ο οδηγός εμφανίζει μια λίστα με τις επιλεγμένες παραμέτρους πριν την αποδοχή της διαμόρφωσης. Μετά την αποδοχή της, η διαμόρφωση θα καταχωρηθεί στο etc/samba/smb.conf.

Οδηγός - Πρωτεύων ελεγκτής τομέα

Αν είναι επιλεγμένος ο «Πρωτεύων ελεγκτής τομέα», ο οδηγός θα σας ρωτήσει αν θα υπάρχει υποστήριξη Wins ή όχι και να παράσχετε τα ονόματα των διαχειριστών. Τα ακολουθούμενα βήματα στη συνέχεια είναι τα ίδια με αυτά του αυτόνομου εξυπηρετητή, εκτός του ότι μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ασφαλείας:

  • τομέας επιτρέπει την αποθήκευση όλων των λογαριασμών των χρηστών και των ομάδων σε ένα κεντρικό και κοινόχρηστο αποθετήριο λογαριασμών. Αυτό το κεντρικό αποθετήριο λογαριασμών, είναι κοινόχρηστο ανάμεσα στους ελεγκτές (ασφαλείας) του τομέα.

Δηλώστε έναν κατάλογο για κοινοχρησία

Με το κουμπί Προσθήκη, επιτυγχάνουμε:

Με αυτόν τον τρόπο προστίθεται μια νέα καταχώρηση. Μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του κουμπιού Τροποποίηση. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επιλογές όπως αν ο κατάλογος θα είναι ορατός δημόσια, εγγράψιμος ή προσπελάσιμος. Το όνομα του κοινόχρηστου πόρου δεν μπορεί να μετονομαστεί.

Καταχωρήσεις μενού

Όταν η λίστα περιέχει τουλάχιστον μια καταχώρηση θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι καταχωρήσεις.

Αρχείο | Εγγραφή της διαμόρφωσης. Αποθήκευση της τρέχουσας διαμόρφωσης στο /etc/samba/smb.conf.

Διακομιστής Samba | Διαμόρφωση. Ο οδηγός μπορεί να εκτελεστεί εκ νέου με αυτήν την εντολή.

Εξυπηρετητής Samba | Επανεκκίνηση. Διακόπτεται η λειτουργία του εξυπηρετητή και επανεκκινείται με τα τρέχοντα αρχεία διαμόρφωσης.

Εξυπηρετητής Samba | Επαναφόρτωση. Η ρύθμιση που εμφανίζεται επαναφορτώνεται από τα τωρινά αρχεία ρυθμίσεων.

Κοινή χρήση εκτυπωτών

Το Samba σας επιτρέπει την κοινή χρήση των εκτυπωτών

Χρήστες Samba

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να προσθέσετε τους χρήστες στους οποίους επιτρέπεται η προσπέλαση των κοινόχρηστων πόρων όταν απαιτείται ταυτοποίηση. Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες από[36] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας draksambashare ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 14/07/2017
loading table of contents...