Κοινή χρήση δίσκων και καταλόγων μέσω NFS

draknfs

Προαπαιτούμενα

Όταν ο οδηγός [38] εκκινηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

Το πακέτο nfs-utils πρέπει να εγκατασταθεί. Θέλετε να το εγκαταστήσετε;

Μετά το πέρας της εγκατάστασης, εμφανίζεται ένα παράθυρο με μια κενή λίστα.

Κεντρικό παράθυρο

Εμφανίζεται μια λίστα με τους κοινόχρηστους καταλόγους. Σε αυτό το βήμα, η λίστα είναι κενή. Το κουμπί Προσθήκη δίνει πρόσβαση σε ένα εργαλείο διαχείρισης.

Τροποποίηση καταχώρησης

Το εργαλείο διαμόρφωσης έχει τίτλο παραθύρου «Επεξεργασία καταχώρησης». Μπορείτε επίσης να το ανοίξετε από το κουμπί Επεξεργασία. Υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω παράμετροι.

Κατάλογος NFS

Εδώ μπορείτε να προσδιορίσετε τον κοινόχρηστο κατάλογο. Το κουμπί Κατάλογος σας δίνει πρόσβαση στον διάλογο επιλογής αρχείων.

Πρόσβαση υπολογιστή

Εδώ μπορείτε να προσδιορίσετε τους υπολογιστές στους οποίους επιτρέπεται η προσπέλαση στον κοινόχρηστο κατάλογο.

Οι πελάτες NFS μπορούν να καθοριστούν με περισσότερους τρόπους:

απλός υπολογιστής: ένας υπολογιστής με ένα συντμημένο όνομα υπολογιστή που αναγνωρίζεται από τον αναλυτή ονομάτων, είτε ένα έγκυρο όνομα τομέα (FQDN), είτε μια διεύθυνση IP

netgroups: ένα όνομα ομάδας NIS μπορεί να δοθεί ως @group.

σύμβολα υποκατάσταση: τα ονόματα των υπολογιστών μπορούν να περιέχουν τα σύμβολα υποκατάστασης * και ?. Για παράδειγμα: *.cs.foo.edu ταιριάζει με όλους τους υπολογιστές του τομέα cs.foo.edu.

δίκτυα IP: μπορείτε επίσης να εξαγάγετε έναν κατάλογο σε όλους τους υπολογιστές σε ένα (υπό-)δίκτυο IP ταυτόχρονα. Για παράδειγμα μπορούν να προστεθούν είτε το «/255.255.252.0» ή το «/22» στη βασική έκδοση του δικτύου.

Συσχέτιση ID χρήστη

συσχέτιση του χρήστη root ως ανώνυμος: αιτήσεις συσχέτισης από uid/gid 0 στον ανώνυμο uid/gid (root_squash). Ο χρήστης root από τον πελάτη δεν μπορεί να κάνει ανάγνωση ή εγγραφή στα αρχεία στον διακομιστή που έχει δημιουργηθεί από τον root στον ίδιο τον διακομιστή.

επιτρέπεται η πραγματική απομακρυσμένη πρόσβαση root: απενεργοποιεί την παράκαμψη root. Αυτή η επιλογή χρησιμεύει κυρίως σε πελάτες χωρίς σκληρό δίσκο (no_root_squash).

συσχέτιση όλων των χρηστών με τον ανώνυμο χρήστη: συσχέτιση όλων των uid και gid στον ανώνυμο χρήστη (all_squash). Χρήσιμο για δημόσιους καταλόγους FTP εξαγωγής NFS, καταλόγους ουράς αναμονής ειδήσεων, κλπ. Η αντίθετη επιλογή είναι χωρίς συσχέτιση UID χρήστη (no_all_squash), η οποία είναι και η ρύθμιση εξορισμού.

anonuid και anongid: ορίζει ρητώς το uid και gid του λογαριασμού ανώνυμου χρήστη.

Προχωρημένες επιλογές

Ασφαλής σύνδεση: η επιλογή αυτή προϋποθέτει, ότι οι αιτήσεις προέρχονται από μια θύρα IP μικρότερη της IPPORT_RESERVED (1024). Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη εξ ορισμού.

Κοινόχρηστος πόρος ανάγνωσης μόνο: επιτρέπει είτε μόνο την ανάγνωση, είτε την ανάγνωση και εγγραφή στον τόμο NFS. Από προεπιλογή, κάθε αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε ακριβώς την συμπεριφορά αυτή.

Συγχρονισμένη πρόσβαση: απαγορεύει στον εξυπηρετητή NFS να παραβιάσει το πρωτόκολλο NFS απαντώντας στα αιτήματα πριν να έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές διεργασίες στις αποθηκευτικές συσκευές (π.χ. δίσκος).

Έλεγχος υποδέντρου: ενεργοποιεί τον έλεγχο στους υποκαταλόγους, το οποίο επιτρέπει την βελτίωση της ασφάλειας σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία. Δείτε στη σελίδα εγχειριδίου exports(5) για περισσότερες λεπτομέρειες.

Καταχωρήσεις μενού

Η λίστα θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια καταχώρηση.

Αρχείο | Εγγραφή της διαμόρφωσης

Αποθηκεύστε την τρέχουσα διαμόρφωση.

Εξυπηρετητής NFS | Επανεκκίνηση

Διακόπτεται η λειτουργία του εξυπηρετητή και επανεκκινείται με τα τρέχοντα αρχεία διαμόρφωσης.

Εξυπηρετητής NFS | Επαναφόρτωση

Η ρύθμιση που εμφανίζεται επαναφορτώνεται από τα τωρινά αρχεία ρυθμίσεων.[38] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας draknfs ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 14/07/2017
loading table of contents...