Partitioning

Suggested Partitioning

In this screen you can see the content of your hard drive(s) along with the DrakX partitioning proposals for where to install Mageia.

The actual options available from those shown below will vary according to the layout and content of your particular hard drive(s).

Main Options

 • Use Existing Partitions

  Als deze optie beschikbaar is, werden bestaande Linux compatibele partities gevonden die gebruikt kunnen worden voor het installeren.

 • Use Free Space

  Als u ongebruikte ruimte op uw harde schijf heeft die u voor uw nieuwe Mageia-installatie wilt gebruiken, kies dan deze optie.

 • Use Free Space on a Windows Partition

  If you have unused space on an existing Windows partition, the installer may offer to use it. This can be a useful way of making room for your new Mageia installation, but is a risky operation so you should make sure you have backed up all important files!

  With this option, the installer displays the remaining Windows partition in light blue and the proposed Mageia partition in dark blue with their intended sizes just underneath. You have the option to modify these sizes by clicking and dragging the gap between both partitions. See the following screenshot:

 • Erase and use Entire Disk

  This option will allocate the entire drive for Mageia

  Waarschuwing

  This will erase ALL data on the selected hard drive. Take care! If you intend to use part of the disk for something else, or you already have data on the drive that you are not prepared to lose, then do not use this option.

  Belangrijk

  Merk op dat de Windows partitie hiervoor kleiner gemaakt moet worden, wat niet zonder enig risico is. De partitie moet "schoon" zijn, wat inhoudt dat Windows correct afgesloten moet zijn toen het voor het laatst gebruikt werd en dat het gedefragmenteerd moet zijn. Dit is echter geen garantie dat alle bestanden op de partitie uit het gebied gehaald zijn dat op het punt staat gebruikt te worden. Het wordt sterk aanbevolen om vooraf een kopie van uw persoonlijke bestanden te maken op een andere schijf of lokatie.

 • Custom Disk Partitioning

  Hiermee krijgt u volledige controle over het plaatsen van de installatie op uw harde schijf of schijven.

If you are not using the Custom disk partitioning option, then the installer will allocate the available space according to the following rules:

 • If the total available space is less than 50 GB, then only one partition is created. This will be the / (root) partition.

 • If the total available space is greater than 50 GB, then three partitions are created

  • 6/19 of the total available place is allocated to / with a maximum of 50 GB

  • 1/19 is allocated to swap with a maximum of 4 GB

  • the rest (at least 12/19) is allocated to /home

This means that from 160 GB or greater available space, the installer will create three partitions:

 • 50 GB for /

 • 4 GB for swap

 • and the remainder for /home

Opmerking

If you are using a UEFI system, the ESP (EFI System Partition) will be automatically detected - or created if it does not exist yet - and mounted on /boot/EFI. The Custom disk partitioning option is the only one that allows to check it has been correctly done.

If you are using a Legacy (also known as BIOS) system with a GPT partitioned disk, you need to create a BIOS boot partition if it doesn't already exist. It should be about 1 MiB with no mount point. It can be created with the Installer, under Custom disk partitioning, like any other partition. Be sure to select BIOS boot partition for filesystem type.

See DiskDrake for information on how to proceed.

Belangrijk

Some newer drives are now using 4096 byte logical sectors, instead of the previous standard of 512. Due to lack of available hardware, the partitioning tool used in the installer has not been tested with such a drive.

Some SSD devices now use an erase block size over 1 MB. If you have such a device we suggest that you partition the drive in advance, using an alternative partitioning tool like gparted, and to use the following settings:

 • Align to = MiB

 • Free space preceding (MiB) = 2

Also make sure all partitions are created using an even number of megabytes.

Kies de koppelpunten

Hier ziet u de Linux-partities die op de computer gevonden zijn. Als u het niet eens bent met de koppelpunten die DrakX voorstelt, kunt u ze veranderen.

 • Links van de keuzevelden staan de beschikbare partities. Bijvoorbeeld: sda is een harde schijf en 5 is een partitienummer, gevolgd door (grootte, koppelpunt, bestandssysteemtype) van de partitie.

 • Als u meerdere partities heeft, kunt u verscheidene koppelpunten kiezen uit de uitvouwlijsten, zoals /, /home en /var. U kunt zelfs uw eigen koppelpunten maken, bijvoorbeeld /video voor een partitie waarop u uw films wilt bewaren, of /Data voor al uw gegevensbestanden.

 • U kunt het koppelpuntveld leeg laten voor partities waarvan u geen gebruik hoeft te maken.

Waarschuwing

Als u veranderingen aanbrengt, zorg dan dat u tenminste een / (root)partitie houdt.

Tip

If you are not sure what to choose, click Previous to go back and then tick Custom disk partitioning, where you can click on a partition to see its type and size.

Als u zeker bent dat de koppelpunten goed zijn, klik dan op Volgende en kies of u enkel de partities wilt formatteren die DrakX voorstelt, of meer.

Bevestig het formatteren van de harde schijf

 • Click on Previous if you are at all unsure about your choice.

 • Click on Next to proceed if you are sure that it is OK to erase every partition, every operating system and all data that might be on that hard disk.

Custom Disk Partitioning with DiskDrake

 • Modify the layout of your disk(s) here. You can remove or create partitions, change the filesystem or size of a partition and even view their details before you start.

 • There is a tab at the top for every detected hard disk (or other storage device, like a USB key). In the screenshot above there are two available devices: sda and sdb.

 • For all other actions: click on the desired partition first. Then view it, or choose a filesystem and a mount point, resize it or wipe it. Expert mode provides more options such as to label (name) a partition, or to choose a partition type.

 • Continue until you have adjusted everything to your satisfaction, then click Done when you're ready.

Waarschuwing

 1. Take care with the Clear all option, use it only if you are sure you want to wipe all partitions on the selected storage device.

 2. If you wish to use encryption on your / partition you must ensure that you have a separate /boot partition. The encryption option for the /boot partition must NOT be set, otherwise your system will be unbootable.

Belangrijk

 • If you are installing Mageia on a UEFI system, check that an ESP (EFI System Partition) is present and correctly mounted on /boot/EFI. See Figure 1 below.

 • If you are installing Mageia on a Legacy/GPT system, check that a BIOS boot partition is present and of the correct type. See Figure 2 below.

Figuur 1. EFI System Partition

EFI System Partition

Figuur 2. BIOS boot partition

BIOS boot partition

Formatteren

Here you can choose which partition(s) you wish to format. Any data on partitions not marked for formatting will be preserved.

Usually, at least the partitions that DrakX selected need to be formatted.

Click on Advanced to choose the partitions you want to check for so-called bad blocks

Tip

If you're not sure you have made the right choice, you can click on Previous, again on Previous and then on Custom to get back to the main screen, where you can choose to view details of your partitions.

When you are confident about the selections, click on Next to continue.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 12/03/2021