ghost

Mageia Мрежна инсталација

Инсталирај Mageia коришћењем Tiny Boot одраза

Текстови и снимци екрана у овом упуству су доступни под условима CC BY-SA 3.0 лиценце http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Ово упуство је креирано уз помоћ Calenco CMS развијеног од стране NeoDoc-а.

Написано је од стране волонтера у њихово слободно време. Контактирајте Тим за документацију, уколико желите да помогнете да се ово упуство унапреди.CC BY-SA 3.0
Uploaded on 25/08/2023
loading table of contents...