Mageia NetInstallering

Installer Mageia fra et Lite Boot Bilde

Teksten og skjermbildene i denne manualen er tigjengelige under CC BY-SA 3.0 lisensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Denne manualen ble produsert med hjelp av Calenco CMS utviklet av NeoDoc.

Dette ble skrevet av frivillige på sin fritid. Ta kontakt med Dokumentasjonsteamet hvis du vil bidra til å forbedre denne håndboken.CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021