Mageia võrgupaigaldus

Mageia paigaldamine väikese alglaadimistõmmise abil

Käsiraamatu tekst ja ekraanipildid on litsenseeritud vastavalt CC BY-SA 3.0 litsentsile http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Käsiraamat on valmistatud Calenco CMS'i abil, mille on välja töötanud NeoDoc.

Käsiraamatu on kirjutanud ja tõlkinud vabatahtlikud oma vabast ajast. Kui soovite kaasa aidata käsiraamatu paremaks muutmisele, võtke ühendust dokumentatsioonimeeskonnaga.CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...