Mageia NetInstall

Instal·lació de Mageia mitjançant una imatge d'arrencada petita

Els textos i les captures de pantalla d'aquest manual estan disponibles sota la llicència CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Aquest manual ha estat creat amb l'ajuda de Calenco CMS desenvolupat per NeoDoc.

It was written by volunteers in their free time. Please contact the Documentation Team, if you would like to help improve this manual.CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...