Installasjon med et lite boot bilde

Teksten og skjermbildene i denne manualen er tigjengelige under CC BY-SA 3.0 lisensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Denne manualen ble produsert med hjelp av Calenco CMS utviklet av NeoDoc.

Den ble skrevet av frivllige på deres fritid. Vennligst kontakt Documentation Team, hvis du vil hjelpe til med å forbedre denne manualen.CC BY-SA 3.0
Uploaded on 18/07/2017