Nadzorno središče Mageia

The texts and screenshots in this manual are available under the CC BY-SA 3.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Ta navodila so bila ustvarjena s pomočjo orodja Calenco CMS, ki ga je razvila firma NeoDoc.

Napisali smo jih prostovoljci v svojem prostem času. Obrnite se na ekipo za dokumentiranje, če jih želite izboljšati.


Vsebina

About the Manual for the Mageia Control Center
Upravitelj virov programske opreme
Software Management (Install and Remove Software)
Posodabljanje programskih paketov
Nastavite frekvenco posodabljanja
Nastavi vire
Skupna raba
Nastavite FTP
Configure webserver
Omrežne storitve
Nastavite DHCP
Nastavite DNS
Nastavite posredniški strežnik
Nastavite čas
Nastavitev ozadnjega programa OpenSSH
Strojna oprema
Nastavitev strojne opreme
Nastavitve zvoka
3D učinki namizja
Nastavite grafični strežnik
Določite razpored tipk na tipkovnici
Nastavite kazalno napravo (miška, sledilna ploščica)
Install and configure a printer
Nastavite optični bralnik
Nastavite UPS za nadzor porabe energije
Omrežje in internet
Omrežno središče
Nastavite nov omrežni vmesnik (LAN, ISDN, ADSL, …)
Odstranite povezavo
Posredniški strežnik
Nastavite skupno rabo internetne povezave skupaj z drugimi krajevnimi računalniki
Upravljajte omrežne profile
Nastavite povezavo VPN za zavarovanje dostopa do omrežja
Definicije gostiteljev
Sistem
Overjanje
Upravljajte sistemske storitve
Upravljajte, dodajte in odstranite pisave. Uvozite pisave iz Windows(TM)
Nastavite datum in čas
Upravljajte prevode in področne nastavitve
Preglejte sistemske dnevnike in iščite po njih
Odprite konzolo kot skrbnik
Uporabniki in skupine
Uvozite dokumente in nastavitve iz Windows(TM)
Posnetki
Skupna raba prek omrežja
Dostopajte do diskov in map, ki so v skupni rabi prek SMB (računalniki z Windows)
Share directories and drives with Samba
Dostopajte do diskov in map, ki so v skupni rabi prek NFS
Dajte diske in mape v skupno rabo prek NFS
Dostopajte do diskov in map, ki so v skupni rabi prek WebDAV
Krajevni diski
Upravljajte z razdelki na disk(-ih)
Zapisovalnik CD/DVD
Dajte v skupno rabo razdelke na trdem disku
Varnost
MSEC: sistemska varnost in nadzor
Nastavite osebni požarni zid
Nastavite overjanje za Magejina orodja
Napredne nastavitve za omrežne vmesnike in požarni zid
Starševski nadzor
Zagon
Nastavite samodejno prijavo
Nastavite zagonski sistem
Nastavite upravitelja zaslona
Other Mageia Tools
Orodje distribucije Mageia za poročanje o napakah
Collect Logs and System Information for Bug Reports
Display Available NFS And SMB Shares
Display Your PCI, USB and PCMCIA Information

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 14/07/2017
loading table of contents...