Centrum Sterowania Mageia

Tekst oraz zrzuty ekranu są dostępne na licencji CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Ten dokument został stworzony przy pomocy Calenco CMS rozwijanego przez NeoDoc.

Dokumentacja została napisana przez wolontariuszy w ich wolnym czasie. Jeśli chcesz pomóc poprawić dokumentację skontaktuj się z Zespołem Dokumentacji,


Contents

About the Manual for the Mageia Control Center
Zarządzanie oprogramowaniem
Software Management (Install and Remove Software)
Uaktualnianie pakietów oprogramowania
Konfiguracja częstotliwości aktualizacji
Configure Media
Udostępnianie
Konfiguracja FTP
Configure webserver
Usługi sieciowe
Konfiguracja DHCP
Konfiguracja DNS
Konfiguracja pośrednika
Konfiguracja czasu
Konfiguracja serwera OpenSSH
Sprzęt
Konfiguracja sprzętu
Konfiguracja dźwięku
3D Desktop Effects
Konfiguracja serwera graficznego
Set up the Keyboard Layout
Konfiguracja urządzeń wskazujących (mysz, touchpad)
Install and configure a printer
Konfiguracja skanera
Konfiguracja UPS do monitorowania napięcia
Network and Internet
Centrum konfiguracji sieci
Konfiguracja nowego interfejsu sieciowego (LAN, ISDN, ADSL, ...)
Usuwanie połączenia
Pośrednik
Udostępnianie połączenia internetowego innym komputerom w sieci
Zarządzanie profilami sieciowymi
Configure VPN Connection to secure network access
Definicje hostów
System
Uwierzytelnianie
Zarządzanie usługami systemowymi poprzez ich włączanie i wyłączanie
Zarządzanie, dodawanie i usuwanie czcionek. Import czcionek z Windows®
Ustawienie daty i czasu
Zarządzanie lokalizacją systemu
Przegląd i przeszukiwanie logów systemowych
Otwieranie konsoli jako administrator
Użytkownicy i grupy
Import dokumentów i ustawień z systemu Windows ®
Zrzuty danych
Udostępnianie plików
Dostęp do napędów i katalogów udostępnianych przez systemy Windows (SMB)
Share directories and drives with Samba
Dostęp do udostępnianych napędów i katalogów NFS
Udostępnianie napędów i katalogów z użyciem NFS
Dostęp do napędów i katalogów udostępnianych przez WebDAV
Dyski lokalne
Zarządzanie partycjami dysku
Nagrywarka CD/DVD
Udostępnianie partycji dysku twardego
Bezpieczeństwo
MSEC: bezpieczeństwo systemu i audyt
Konfiguracja osobistej zapory sieciowej
Konfiguracja uwierzytelniania dla narzędzi Magei
Zaawansowana konfiguracja interfejsów sieciowych i zapory
Kontrola rodzicielska
Uruchamianie
Konfiguracja automatycznego logowania
Konfiguracja sposobu uruchamiania
Konfiguracja menedżera wyświetlania
Other Mageia Tools
Narzędzie raportowania błędów
Collect Logs and System Information for Bug Reports
Display Available NFS And SMB Shares
Display Your PCI, USB and PCMCIA Information

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...