Κέντρο ελέγχου της Mageia

Τα κείμενα και τα στιγμιότυπα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα υπό την άδεια χρήσης CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Calenco CMS που αναπτύσσεται από την NeoDoc

Δημιουργήθηκε από εθελοντές δουλεύοντας στον ελεύθερο χρόνο τους. Αν επιθυμείτε να βοηθήσετε στην βελτίωση του εγχειριδίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ομάδα της τεκμηρίωσης.


Περιεχόμενα

Περί του εγχειριδίου του Κέντρου Ελέγχου Mageia
Διαχείριση Λογισμικού
Διαχείριση λογισμικού (εγκατάσταση και αφαίρεση λογισμικού)
Ενημέρωση Πακέτων Λογισμικού
Ρυθμίστε τη συχνότητα των αναβαθμίσεων
Ρύθμιση Μέσων
Διαμοιρασμός
Διαμόρφωση του FTP
Διαμόρφωση του εξυπηρετητή ιστού
Υπηρεσίες δικτύου
Ρύθμιση DHCP
Ρύθμιση του DNS
Ρύθμιση διαμεσολαβητή
Ρύθμιση της ώρας
Διαμόρφωση του δαίμονα OpenSSH
Υλικό
Διαμόρφωση του υλικού
Ρύθμιση ήχου
Εφέ επιφάνειας εργασίας 3D
Ρυθμίστε τον εξυπηρετητή γραφικών
Ρυθμίστε τη διάταξη του πληκτρολογίου
Ρυθμίστε τη συσκευή κατάδειξης (ποντίκι, επιφάνεια αφής)
Εγκαταστήστε και ρυθμίστε έναν εκτυπωτή
Ρυθμίστε το σαρωτή
Ρυθμίστε ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) για την εποπτεία της ηλεκτρικής τροφοδοσίας
Δίκτυο και Διαδίκτυο
Κέντρο δικτύου
Ρυθμίστε μία νέα σύνδεση δικτύου (LAN, ISDN, ADSL, ...)
Αφαιρέστε μια σύνδεση
Διαμεσολαβητής
Κοινόχρηστη σύνδεση στο διαδίκτυο με άλλους τοπικούς υπολογιστές
Διαχειριστείτε διαφορετικά προφίλ δικτύου
Ρυθμίστε τις συνδέσεις VPN για διασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο
Καθορισμός των υπολογιστών
Σύστημα
Πιστοποίηση
Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες συστήματος ενεργοποιώντας τες ή απενεργοποιώντας τες.
Διαχείριση, προσθήκη και αφαίρεση γραμματοσειρών. Εισαγωγή γραμματοσειρών Windows™
Διαχειριστείτε την ημερομηνία και την ώρα
Διαχειριστείτε την τοπικότητα του συστήματός σας
Προβολή και αναζήτηση των καταγραφών του συστήματος
Ανοίξτε μια κονσόλα ως διαχειριστής
Χρήστες και Ομάδες
Εισαγωγή εγγράφων και ρυθμίσεων των Windows(ΤΜ)
Στιγμιότυπα
Κοινόχρηστα δικτύου
Πρόσβαση στους κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους των Windows (SMB)
Κοινόχρηστοι κατάλογοι και οδηγοί με Samba
Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους NFS
Κοινή χρήση δίσκων και καταλόγων μέσω NFS
Πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους και καταλόγους WebDAV
Τοπικοί δίσκοι
Διαχειριστείτε τις κατατμήσεις των σκληρών δίσκων
Εγγραφέας CD/DVD
Μοιραστείτε τις κατατμήσεις του σκληρού δίσκου
Ασφάλεια
MSEC: Ασφάλεια και Έλεγχοι Συστήματος
Ρυθμίστε το προσωπικό σας τείχος προστασίας
Ρυθμίστε την πιστοποίηση για τα εργαλεία Mageia
Προχωρημένες ρυθμίσεις για τις διεπαφές δικτύου και το τείχος προστασίας
Γονικός έλεγχος
Εκκίνηση
Ρυθμίστε την αυτόματη σύνδεση χρήστη
Ρυθμίστε την εκκίνηση του υπολογιστή
Ρυθμίστε τον διαχειριστή σύνδεσης χρηστών
Άλλα εργαλεία της Mageia
Εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων Mageia
Συλλογή Καταγραφών και πληροφοριών Συστήματος για αναφορές σφαλμάτων
Απεικονίζει τους διαθέσιμους κοινόχρηστους πόρους NFS και SMB
Απεικόνιση των πληροφοριών περί PCI, USB και PCMCIA

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...