Εγκατάσταση με το DrakX

Τα κείμενα και τα στιγμιότυπα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα υπό την άδεια χρήσης CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Calenco CMS που αναπτύσσεται από την NeoDoc

Δημιουργήθηκε από εθελοντές δουλεύοντας στον ελεύθερο χρόνο τους. Αν επιθυμείτε να βοηθήσετε στην βελτίωση του εγχειριδίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ομάδα της τεκμηρίωσης.


Περιεχόμενα

Επιλογή και χρήση των ISO
Εισαγωγή
Μέσα
Λήψη και έλεγχος των μέσων
Εγγραφή ή αποτύπωση του ISO
DrakX, ο οδηγός εγκατάστασης της Mageia
Τα βήματα εγκατάστασης
Η πρώτη οθόνη καλωσορίσματος στην εγκατάσταση
Προβλήματα στην εγκατάσταση και πιθανές λύσεις
Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί
Άδεια χρήσης και σημειώσεις έκδοσης
Άδεια χρήσης
Σημειώσεις έκδοσης
Διαμόρφωση SCSI
Εγκατάσταση ή αναβάθμιση
Πληκτρολόγιο
Διαμερισμός
Προτιμώμενος διαμερισμός
Επιλογή των σημείων προσάρτησης
Επιβεβαίωση του σκληρού δίσκου προς μορφοποίηση
Προσαρμοσμένη κατάτμηση δίσκων με το DiskDrake
Μορφοποίηση
Λογισμικό
Επιλογή μέσων
Επιλογή περιβάλλοντος εργασίας
Επιλογή ομάδας πακέτων
Ελάχιστη εγκατάσταση
Επιλογή μεμονωμένων πακέτων
Διαχείριση χρηστών:
Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή (root):
Εισαγωγή ενός χρήστη
Διαχείριση χρηστών (προηγμένη)
Διαμόρφωση του εξυπηρετητή γραφικών
Διαμόρφωση της κάρτας γραφικών και της οθόνης
Επιλέξτε έναν εξυπηρετητή X (Διαμόρφωση της κάρτας γραφικών)
Επιλογή της οθόνης
Πρόγραμμα εκκίνησης
Διαθέσιμά προγράμματα εκκίνησης
Ρύθμιση του προγράμματος εκκίνησης
Άλλες επιλογές
Σύνοψη διαμόρφωσης
Παράμετροι του συστήματος
Παράμετροι υλικού
Παράμετροι δικτύου και διαδικτύου
Ασφάλεια
Τοπικότητα
Διαμόρφωση της ζώνης ώρας
Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας
Διαμορφώστε τις υπηρεσίες σας
Επιλογή ποντικιού
Ρύθμιση του ήχου
Για προχωρημένους
Επίπεδο ασφάλειας
Τείχος προστασίας
Ενημερώσεις
Συγχαρητήρια
Απεγκατάσταση της Mageia

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...