Instal·lació amb DrakX

Els textos i les captures de pantalla d'aquest manual estan disponibles sota la llicència CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Aquest manual ha estat creat amb l'ajuda de Calenco CMS desenvolupat per NeoDoc

L'han escrit voluntaris durant el seu temps lliure. Si voleu ajudar a millorar-lo, contacteu l'equip de documentació.


Contents

Selecció i utilització de les ISOs
Suport
Descàrrega i comprovació dels suports
Enregistrament o bolcat de l'ISO
Instal·lació de Mageia
DrakX, l'instal·lador de Mageia
Els passos de la instal·lació
Problemes en la instal·lació i possibles solucions
Tria d'un idioma per a utilitzar
Llicència i notes de la versió
Acord de llicència
Notes de la versió
Configuració SCSI
Instal·lació o actualització
Teclat
Particionament
Tria dels punts de muntatge
Confirmació del disc dur que es formatarà
Particionament personalitzat del disc amb DiskDrake
Formatació
Selecció dels suports (configura suports d'instal·lació suplementaris)
Selecció del suport (Nonfree)
Selecció d'escriptori
Selecció de grup de paquets
Instal·lació mínima
Tria de paquets individuals
Gestió d'usuaris i superusuari
Estableix la contrasenya d'administrador (root):
Introduïu un usuari
Gestió avançada d'usuaris
Configuració de targeta gràfica i monitor
Tria del servidor X (configura la targeta gràfica)
Tria del monitor
Opcions principals del menú d'arrencada
Ús del carregador d'arrencada de Mageia
Ús d'un carregador d'arrencada existent
Opció avançada del carregador d'arrencada
Addició o modificació d'una entrada al menú d'arrencada
Resum dels paràmetres diversos
Paràmetres del sistema
Paràmetres del maquinari
Paràmetres de xarxa i Internet
Seguretat
Configuració de la zona horària
Selecció de país / regió
Mètode d'entrada
Configuració dels serveis
Selecció del ratolí
Configuració del so
Avançat
Nivell de seguretat
Actualitzacions
Enhorabona
Desinstal·lació de Mageia
Howto

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2015
loading table of contents...