ghost

Inštalácia zo ŽIVÉHO dátového nosiča

Texty a snímky obrazovky v tomto manuále sú dostupný pod licenciou CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Tento manuál bol vytvorený s pomocou Calenco CMS vyvinutého NeoDocom.

It was written by volunteers in their free time. Please contact the Documentation Team, if you would like to help improve this manual.CC BY-SA 3.0
Uploaded on 25/08/2023