Nastavenie časového pásma

  • Choose your timezone by choosing your country, or a city close to you in the same timezone.

In the next screen you can choose to set your hardware clock to local time or to GMT, also known as UTC.

Poznámka

Ak máte na vašom počítači viac než jeden operačný systém, uistite sa, že sú všetky nastavené na miestny čas, alebo všetky na UTC/GMT.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 12/03/2021