Εγκατάσταση από μέσο LIVE

Τα κείμενα και τα στιγμιότυπα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα υπό την άδεια χρήσης CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Calenco CMS που αναπτύσσεται από την NeoDoc

Δημιουργήθηκε από εθελοντές δουλεύοντας στον ελεύθερο χρόνο τους. Αν επιθυμείτε να βοηθήσετε στην βελτίωση του εγχειριδίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ομάδα της τεκμηρίωσης.


Περιεχόμενα

Επιλογή και χρήση των ISO
Εισαγωγή
Μέσα
Λήψη και έλεγχος των μέσων
Εγγραφή ή αποτύπωση του ISO
Εκκίνηση της Mageia ως σύστημα Live
Εκκίνηση του μέσου
Στο BIOS/CSM/Λειτουργία παλαιού τύπου
Σε λειτουργία UEFI
Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί
Άδεια χρήσης και σημειώσεις έκδοσης
Άδεια χρήσης
Σημειώσεις έκδοσης
Διαμόρφωση της ζώνης ώρας
Ρυθμίσεις του ρολογιού
Επιλογή του πληκτρολογίου
Δοκιμάστε την Mageia ως σύστημα Live
Λειτουργία Live
Διαμερισμός
Επιλογή των σημείων προσάρτησης
Επιβεβαίωση του σκληρού δίσκου προς μορφοποίηση
Προσαρμοσμένη κατάτμηση δίσκων με το DiskDrake
Μορφοποίηση
Διατήρηση ή αφαίρεση των μη χρησιμοποιούμενων συσκευών
Κύριες επιλογές του προγράμματος εκκίνησης
Με ένα σύστημα Bios
Με ένα σύστημα UEFI
Προσθήκη ή επεξεργασία μιας καταχώρησης στο μενού Εκκίνησης
Με ένα σύστημα Bios
Με ένα σύστημα UEFI
Επανεκκίνηση
Διαχείριση χρήστη και διαχειριστή
Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή (root):
Εισαγωγή ενός χρήστη
Οθόνη εισόδου
Απεγκατάσταση της Mageia
Οδηγίες

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...