Instalace nebo aktualizace

  • Instalace

    Použijte tuto volbu pro čerstvou instalaci Mageii.

  • Aktualizace

    Pokud máte v systému jednu nebo více instalací Mageii, instalátor vám dovolí aktualizovat jednu z nich na nejnovější vydání.

    Varování

    Pouze aktualizování z předchozí verze Mageii, která byla ještě podporována, když byla vydána verze tohoto instalátoru, bylo důkladně odzkoušeno. Pokud chcete aktualizovat verzi Mageii, která už dosáhla svého konce životnosti, když byla vydána tato verze, potom je lepší udělat čistou instalaci, přičemž si ponecháte váš domovský oddíl /home.

Poznámka

Pokud se během instalace rozhodnete instalaci zastavit, je možné restartovat počítač, ale dříve než toto uděláte, si to prosím důkladně zvažte. Když už byl oddíl jednou naformátován nebo se začaly instalovat aktualizace, váš počítač už nadále není ve stejném stavu a jeho restartování by vás mohlo velmi lehce zanechat s nepoužitelným systémem. Pokud si jste přesto přese všechno velmi jistí, že restartování je to, co chcete, jděte do textového terminálu současným stisknutím tří kláves Alt+Ctrl+F2. Potom současně stiskněte Alt+Ctrl+Delete pro restart.

Tip

Pokud jste objevili, že jste zapomenuli vybrat nějaký doplňkový jazyk, můžete se vrátit z obrazovky "Instalace a aktualizace" k výběru jazyka současným stisknutím Alt+Ctrl+Home. Toto však už nedělejte později během instalace.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 14/07/2017
loading table of contents...