Πίνακας Περιεχομένων

DrakX, ο οδηγός εγκατάστασης της Mageia
Τα βήματα εγκατάστασης
Επιλογές εγκατάστασης
Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί
Άδεια χρήσης και Σημειώσεις έκδοσης
Άδεια χρήσης
Σημειώσεις έκδοσης
Διαμόρφωση SCSI
Εγκατάσταση ή αναβάθμιση
Πληκτρολόγιο
Διαμερισμός
Επιλογή των σημείων προσάρτησης
Επιβεβαίωση του σκληρού δίσκου προς μορφοποίηση
Προσαρμοσμένη κατάτμηση δίσκων με το DiskDrake
Μορφοποίηση
Επιλογή μέσων (Διαμόρφωση επιπρόσθετων μέσων εγκατάστασης)
Επιλογή μέσων (Nonfree)
Επιλογή περιβάλλοντος εργασίας
Επιλογή ομάδας πακέτων
Ελάχιστη εγκατάσταση
Επιλογή μεμονωμένων πακέτων
Διαχείριση χρήστη και διαχειριστή
Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή (root):
Εισαγωγή ενός χρήστη
Προχωρημένη διαχείριση χρήστη
Διαμόρφωση του X, της κάρτας γραφικών και της οθόνης
Επιλέξτε έναν εξυπηρετητή X (Διαμόρφωση της κάρτας γραφικών)
Επιλογή της οθόνης
Κύριες επιλογές του προγράμματος εκκίνησης
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εκκίνησης της Mageia
Χρήση ενός υπάρχοντος μενού εκκίνησης
Προχωρημένη λειτουργία του προγράμματος εκκίνησης
Προσθήκη ή επεξεργασία μιας καταχώρησης στο μενού Εκκίνησης
Σύνοψη των διάφορων παραμέτρων
Παράμετροι του συστήματος
Παράμετροι υλικού
Παράμετροι δικτύου και διαδικτύου
Ασφάλεια
Διαμόρφωση της ζώνης ώρας
Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας
Μέθοδος εισαγωγής
Διαμορφώστε τις υπηρεσίες σας
Επιλογή ποντικιού
Επίπεδο ασφάλειας
Ενημερώσεις
Συγχαρητήρια
loading table of contents...