Πίνακας Περιεχομένων

1. DrakX, ο οδηγός εγκατάστασης της Mageia
1.1. Τα βήματα εγκατάστασης
1.2. Επιλογές εγκατάστασης
2. Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί
3. Άδεια χρήσης και Σημειώσεις έκδοσης
3.1. Άδεια χρήσης
3.2. Σημειώσεις έκδοσης
4. Διαμόρφωση SCSI
5. Εγκατάσταση ή αναβάθμιση
6. Πληκτρολόγιο
7. Διαμερισμός
8. Αλλαγή μεγέθους κατάτμησης των Windows®
9. Επιλέξτε το σκληρό δίσκο που θα διαγραφεί για τη Mageia
10. Επιβεβαίωση του σκληρού δίσκου προς μορφοποίηση
11. Επιλογή των σημείων προσάρτησης
12. Προσαρμοσμένη κατάτμηση δίσκων με το DiskDrake
13. Μορφοποίηση
14. Επιλογή των πακέτων προς εγκατάσταση
14.1. Επιλογή περιβάλλοντος εργασίας
14.2. Επιλογή ομάδας πακέτων
14.3. Ελάχιστη εγκατάσταση
14.4. Επιλογή μεμονωμένων πακέτων
14.5. Επιλογή πακέτων - Σύνδεσμοι
15. Διαχείριση χρήστη και διαχειριστή
15.1. Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή (root):
15.2. Εισαγωγή ενός χρήστη
15.3. Προχωρημένη διαχείριση χρήστη
16. Διαμόρφωση του X, της κάρτας γραφικών και της οθόνης
17. Κύριες επιλογές του προγράμματος εκκίνησης
17.1. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εκκίνησης της Mageia
17.2. Χρήση ενός υπάρχοντος μενού εκκίνησης
17.3. Προχωρημένη λειτουργία του προγράμματος εκκίνησης
18. Προχωρημένη χρήση προγράμματος εκκίνησης
18.1. Προσθήκη χειροκίνητα ενός συστήματος βασισμένο στο GRUB2
18.2. Χρήση ενός υπάρχοντος μενού εκκίνησης GRUB2
19. Σύνοψη των διάφορων παραμέτρων
19.1. Παράμετροι του συστήματος
19.2. Παράμετροι υλικού
19.3. Παράμετροι δικτύου και διαδικτύου
19.4. Ασφάλεια
19.5. Διαμόρφωση της ζώνης ώρας
19.6. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας
19.7. Διαμορφώστε τις υπηρεσίες σας
19.8. Επίπεδο ασφάλειας
19.9. Σύνοψη - Σύνδεσμοι
20. Επιλογή ποντικιού
21. Ενημερώσεις
22. Συγχαρητήρια
loading table of contents...