Toetsenbord

DrakX selecteert een geschikte toetsenbord-indeling voor uw taal, maar als dat niet lukt zal hij uitgaan van een VS-toetsenbordindeling (US QWERTY).

  • Verzekert u zich er van dat de gekozen selectie juist is. Als u niet weet wat voor indeling uw toetsenbord heeft, kijk dan in de specificaties die meegeleverd werden of vraag het aan de leverancier. Er kan zelfs een label aan het toetsenbord zitten dat de indeling identificeert. U kunt ook hier kijken: en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout (Engelstalig)

  • Staat uw toetsenbord niet in de lijst die u ziet, klik dan op Meer om een volledige lijst te krijgen en selecteer uw toetsenbord daar.

    Waarschuwing

    Nadat u een toetsenbord uit het Meer scherm kiest, keert u terug in het eerste toetsenbordkeuzescherm en zal het lijken alsof een toetsenbord van dat scherm gekozen werd. U kunt deze vergissing met een gerust hart negeren en doorgaan met de installatie: Uw toetsenbordindeling is die welke u uit de volledige lijst koos.

  • Als u een toetsenbord kiest dat gebaseerd is op niet-Latijnse lettertekens, krijgt u een extra scherm waarin u kunt aangeven hoe u wilt wisselen tussen de Latijnse en niet-Latijnse indeling.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...