Installeren of opwaarderen

  • Installeren

    Kies dit voor een verse Mageia-installatie.

  • Opwaarderen

    Als u één of meer Mageia-installaties heeft op uw systeem, kunt u er één uitkiezen om op te waarderen naar de nieuwste uitgave.

    Waarschuwing

    Uitsluitend opwaarderen vanaf een eerdere Mageia versie die nog ondersteund werd toen deze versie van het installatieprogramma werd uitgegeven, is uitgebreid getest. Als u een Mageia versie wilt opwaarderen die al niet meer ondersteund werd toen deze werd uitgegeven, dan is het beter een schone installatie te doen waarbij u uw /home partitie bewaart.

Opmerking

Als u tijdens het installeren besluit de installatie af te breken, is het mogelijk opnieuw op te starten. Denk a.u.b. goed na voordat u dit doet. Zodra er een partitie geformatteerd is of het installeren van updates is begonnen, bevindt uw computer zich niet meer in dezelfde staat als voorheen. De kans is groot dat u door het afbreken van de installatie met een onbruikbaar systeem komt te zitten. Als u desondanks toch opnieuw wilt opstarten, ga dan naar een tekst terminal door gelijktijdig de drie toetsen Alt Ctrl F2 in te drukken. Druk vervolgens simultaan op Alt Ctrl Delete om opnieuw op te starten

Tip

Als u een extra taal vergat te installeren, kunt u nu nog terug van het "installeren of opwaarderen" scherm naar het taalkeuzescherm door gelijktijdig op de toetsen Alt Ctrl Home te drukken. Doe dit niet later tijdens de installatie.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...