Configuratie van grafische kaart en monitor

Welke grafische omgeving (ook bekend als werkomgeving) u ook koos voor deze installatie van Mageia, zij is gebaseerd op een grafisch gebuikersinterfacesysteem met de naam X-Windows, of eenvoudig X. Om KDE, Gnome, LXDE of welke andere grafische omgeving dan ook goed te laten werken, moeten de volgende instellingen van X juist zijn. Kies de correcte instellingen als u kunt zien dat DrakX geen keuze maakte, of als u denkt dat de keuze verkeerd is.

  • Grafische kaart: Kies zonodig uw kaart uit de lijst.

  • Beeldscherm: Indien van toepassing kunt u Plug'n Play kiezen, selecteer anders uw monitor in de Fabrikant- of Algemeen-lijst. Neem Aangepast als u liever zelf de horizontale en verticale verversingsfrequenties van uw beeldscherm kiest.

    Waarschuwing

    Onjuiste verversingsfrequenties kunnen uw monitor beschadigen.

  • Resolutie: Stel hier de gewenste resolutie en kleurdiepte van uw monitor in.

  • Test: De testknop verschijnt niet altijd bij het installeren. Als de knop er is, kunt u uw instellingen controleren door erop te klikken. Als u de vraag ziet of uw instelling correct is, kunt u met "ja" antwoorden zodat de instellingen bewaard worden. Als u niets ziet, keert u terug naar het configuratiescherm en kunt u alles opnieuw instellen totdat de test goed is. Zorg dat uw instellingen aan de veilige kant zijn als de testknop niet aanwezig is

  • Opties: Hier kunt u verschillende opties toestaan of uitschakelen.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...