Kies een X-server (Configureer uw grafische kaart)

DrakX heeft een veelomvattende gegevensbank van videokaarten en zal uw grafische kaart gewoonlijk juist identificeren.

Als het installatieprogramma uw videokaart niet correct gedetecteerd heeft en u weet welke u heeft, kunt u deze in de boomstructuur selecteren via:

  • Vendor (producent)

  • dan de naam van uw kaart

  • en het type

Als u de kaart niet in de Vendor-lijst kunt vinden (omdat ze zich nog niet in de gegevensbank bevindt of omdat het een oudere kaart is), vindt u mogelijk een geschikt stuurprogramma in de Xorg categorie.

De Xorg lijst levert meer dan 40 algemene opensource-stuurprogramma's voor videokaarten. Als u nog steeds geen stuurprogramma met de naam van uw kaart kunt vinden, kunt u nog het vesa-stuurprogramma gebruiken dat elementaire mogelijkheden biedt.

Let wel: als u een ongeschikt stuurprogramma kiest, heeft u enkel toegang tot de opdrachtregel-interface.

Sommige videokaartproducenten leveren fabrikantsgebonden stuurprogramma's voor Linux die enkel in de Nonfree installatiebronnen beschikbaar zijn en in sommige gevallen uitsluitend op de website van de betreffende fabrikant.

Om toegang tot de Nonfree installatiebronnen te krijgen, moeten ze uitdrukkelijk ingeschakeld worden. Doe dit zonodig meteen nadat u Mageia voor het eerst start.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...